Finansiering

Et generationsskifte kan principielt finansieres på følgende måder:

  • Med sælgers penge, herunder gennem en kapitalnedsættelse, med de penge der er i selskabet, hvis virksomheden er et selskab
  • Med købers penge
  • Med lånte penge
  • eller ved en kombination af disse muligheder, hvilket ofte vil være det mest almindelige.

Prisen for en virksomhed, og måden hvorpå prisen betales, skal fastlægges således, at der er en rimelig mulighed for, at generationsskiftet gennemføres som forudsat. Det er forekommet, at en sælger har betinget sig - og fået - en så høj pris, at køber ikke kan betale den. Disse tilfælde har som regel været karakteriseret ved, at sælger har deltaget i købers finansiering af købet ved udstedelse af et gældsbrev, der skal forrentes og afdrages. Er de økonomiske vilkår for hårde for køberen, kan der ske det, at gældsbrevet misligholdes, hvilket kan medføre, at sælger må tage virksomheden tilbage. Og det var jo i hvert fald ikke parternes mening.

Som det fremgår af det foranstående, er de involverede parters skattemæssige situation påvirket af måden, hvorpå generationsskiftet sker. Endvidere er der ikke nødvendigvis tale om, at den skat, som en sælger skal betale her og nu, modsvares af den skattebesparelse, som køber har. Eksempelvis udløses skatten ved salg af goodwill uden for successionstilfælde straks ved salget, mens køber alene har afskrivningsret - og dermed skattebesparelse - over de kommende 10 år. Der opstår således et behov for mellemfinansiering af skattebetalingen.

in
Share
f
Share
Share