Generationsskifte

- handler om mere end penge

Et generationsskifte handler ikke kun om salget af din virksomhed - det handler også om dig som virksomhedsejer og dine børns fremtidige livsvilkår. Forberedelser til et generationsskifte kræver forberedelse og planlægning. Det er en af de vigtigste beslutninger, der skal træffes for familien.

Derfor ved vi, at det kan være en kompliceret affære at afhænde en virksomhed. Der er tusinde spørgsmål, der melder sig på banen: Er jeg overhovedet klar til at afhænde mit livsværk, hvornår skal jeg sælge, og hvor meget er min virksomhed egentlig værd? Vi kan hjælpe dig med at svare på dine spørgsmål, og hjælpe dig med at skabe dig et overblik over din virksomheds ressourcer, så du er sikker på at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Vi har udviklet en samlet løsning, Carat+, som er en pakke, hvor vi samler det hele i forbindelse med et generationsskifte. Den hjælper dig med at formulere dine forventninger og ønsker for fremtiden, når dit livsværk skal overtages af andre.

Fokus på fremtiden ved et generationsskifte

Det er vigtigt, at du som ejer kan sikre, at virksomheden kan videreføres under ordentlige rammer, at familien har tilstrækkelige midler til at sikre den ønskede fremtid, og at gennemførelsen sker i et tempo, som er tilpasset jeres familie. Dette stiller store krav til forberedelserne, og der er ikke plads til fejltagelser!

En tilpasning af ejerstruktur og virksomhedsstruktur kan være et afgørende element i forberedelsen. Der er ofte væsentlige fordele ved at sikre, at ejerskabet er organiseret optimalt i forhold til det kommende ejerskifte. Tilsvarende kan der være store økonomiske fordele ved at sikre, at virksomheden er struktureret på en skatte- og afgiftsmæssig hensigtsmæssig måde. Endelig skal det sikres, at virksomheden og familien har tilstrækkelig likviditet til at betale eventuelle skatter og afgifter mv.

Også købers forhold og ejerstruktur er vigtig for, at generationsskiftet bliver en succes. Skal købet af virksomheden ske personligt eller gennem et selskab? I praksis er det ofte hensigtsmæssigt, at køber etablerer et selskab. En skattefri overdragelse skal vurderes og kan medføre, at aktier og/eller virksomhed må overdrages til køber direkte, og vedkommende må tage stilling til behovet for fremtidige ændringer i ejerforhold og struktur.

Hvad kan vi hjælpe med ved et generationsskifte?

Vi tilbyder rådgivning for hele processen ved et generationsskifte. Begyndende med en indledende økonomisk og forretningsmæssig analyse af virksomheden, oplæg til omstrukturering, vurdering af alternativer og de økonomiske konsekvenser, udarbejdelse af handlingsplan og gennemførelse.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskab
  • Etablering af holdingselskab for sælger og køber
  • Omstrukturering af virksomheden forud for salg eller overdragelse til børn m.fl.
  • Beregning af skatter og afgifter ved overdragelse
  • Vurdering af muligheder for skattefri overdragelse (succession)
  • Indhentelse af tilladelser mv. fra skattemyndighederne
  • Privatøkonomisk rådgivning • Udarbejdelse af handlingsplan

Du kan finde mere information via menuen til venstre eller læse mere om nogle af vores råd ved generationsskifte her.

Er du klar til at tage en snak med os omkring dit generationsskifte så kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

For mere information om køb og salg af virksomheder læs mere her

in
Share
f
Share
Share