Bestyrelsesarbejde

- er både bremse og acceleration

Lovkrav, pligter og ansvar er nøgleord for en bestyrelses arbejde. For ejeren af den mindre eller mellemstore virksomhed er det samtidig meget vigtigt, at hans bestyrelse bidrager aktivt til virksomhedens udvikling og lever op til medansvaret for, at virksomheden drives på en fremadrettet og lønsom måde.

Beierholms medvirken

Som revisorer er vi afskåret fra selv at være bestyrelsesmedlemmer i andre selskaber, men vi hjælper gerne vores kunder med at finde de rette personer, der kan påtage sig den vigtige bestyrelsesopgave. Gennem et nært samarbejde med vores alsidige kundekreds har vi stor erfaring som rådgivere og sparringspartnere. Vores medvirken følger vore faglige standarder, med klare angivelser af arbejdets udførelse.

in
Share
f
Share
Share