Hvad er PAL-skat og hvordan afregnes den?

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-laptop-grafer

PAL-skat, eller pensionsafkastskat, afregnes en gang årligt, og det sker uanset om gevinsterne er realiseret eller ej (kaldes også lagerprincip). Beskatningen er på 15,3 pct. og afregnes medio januar. 

Sammenligner du med en ”almindelig” opsparing, skal der betales mellem 27 og 42 pct. i skat af det løbende afkast. I den sammenhæng er PAL-skattens 15,3 pct. således en væsentlig besparelse. Dog er lagerprincippet en ulempe, da man kan skubbe gevinsterne på almindelige aktier og derved vente med at betale skatten til de realiseres.

PAL-skat, eller pensionsafkastskat, afregnes en gang årligt, og det sker uanset om gevinsterne er realiseret eller ej.
Beierholm Finansiel Rådgivning

Negativ PAL-skat

Negativ PAL-skat opstår når investeringerne har givet et tab. PAL-skatten beregnes af det tabte beløb og fremføres til fremtidige gevinster i kommende år. Altså modregnes den negative PAL-skat fra tidligere år i fremtidige år med positivt pensionsafkast.

Opkrævning af PAL-skat

Selve opkrævningen sker via pensionsindehavers pengeinstitut og oplysninger herom er således ikke tilgængelig ved direkte henvendelse til SKAT. Kontakt i stedet dit pengeinstitut eller dit pensionsselskab for oplysninger og opgørelse.

Når PAL-skatten trækkes på pensionskontoen, kan det i nogle tilfælde resultere i et midlertidigt overtræk. Vær her opmærksom på, om dette kan undgås, samt hvilke ekstra udgifter dette kan påføre. 

Forskeligt fra år til år

I år med et negativt afkast opkræves ikke PAL-skat. Det er derfor ikke givet, du mærker PAL-skatten hvert år. Til gengæld må du efter et godt investeringsår forvente, at der kommer en opkrævning af en vis størrelse.

Optimer din økonomi med hjælp fra en uvildig specialist

Ønsker du hjælp til håndteringen af din PAL-skat eller til dine investeringer i det hele taget, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.