Skær toppen af din aktieskat

Beierholm-finansiel-rådgivning-inflation-investering.jpg

Året har budt på store udsving på finansmarkederne og mange investorer har større eller mindre urealiserede tab på enkeltaktier og realisationsbeskattede aktiefonde. Dette urealiserede tab kan veksles til fradrag i aktieindkomsten ved at gennemføre et såkaldt skattesalg. 
 

Skattesalg af værdipapir

Det betyder, at du sælger dine enkeltaktier og/eller realisationsbeskattede aktiefonde til en kurs, der er lavere end den kurs, du oprindeligt købte til. Dermed realiseres et tab, der giver fradrag i aktieindkomsten. 

Hvis du fortsat ønsker at være investeret i det pågældende værdipapir, så kan du vælge at genkøbe efter nogle dage. Der skal helst gå mindst to hverdage mellem salg og genkøb, da Skat kræver, at investor har en risiko i perioden mellem handlerne.

Fordelen ved dette skattesalg er, at du udgår helt eller delvist at betale aktieindkomstskat i 2022. Men da du genkøber til lavere kurser, så betyder det også, at du dermed skubber en eventuel senere beskatning af kursgevinst foran sig. Der er derfor ikke isoleret set tale om skattefritagelse, men simpel udskydelse af skattebetaling. 

Har du købt værdipapirerne efter 2010, eller har du indberettet anskaffelsesværdierne til Skat, så sker der en automatisk beregning af fradraget – dog anbefales det altid at tjekke Skats beregninger på årsopgørelsen. Denne skatteoptimering kan kun med fordel foretages for investering af frie midler og ikke midler på pensionsordninger og aktiesparekontoen, som er lagerbeskattede.

Kort om vores investeringsrådgivning

Vi sørger for at dine penge arbejder for dig.

Med de rette strategiske valg, omkostningseffektivisering og adgang til de bedste produkter optimerer vi dine investeringer. 

Sammen med dig lægger vi en investeringsstrategi, der er tilpasset din risikotolerance og som skaber et stabilt afkast på din samlede formue – og med løbende optimering.

Læs mere om investeringsrådgivning

Få overblik først

For at finde ud af om det er besværet værd, så skal du først undersøge, hvor meget udbytte og evt. realiseret gevinst/tab du indtil videre har stående til kommende aktieindkomstbeskatning for 2022. Yderligere skal du også lige kontrollere, om du har evt. ubrugt negativ aktieindkomst registeret på din årsopgørelse fra tidligere år. Tjek derfor udbyttebetalingerne typisk fra første halvår af 2022, hvor du skal være opmærksom på, at der er trukket 27 pct. i aconto udbytteskat. 

Hvis du har aktieindkomst over 57.200 kr. for ugifte og 114.400 kr. for gifte, så bliver aktieindkomsten derudover beskattet med 42 pct. – og så er det ekstra fordelagtigt at få minimeret skatten nu og udskudt den til senere beskatning.
 

ETF’ere

Vær opmærksom på, at visse danske akkumulerende investeringsfonde samt alle udenlandske fonde, de såkaldte ETF’ere, er lagerbeskattede, hvilket betyder, at det ikke giver skattemæssig mening af gennemføre skattesalg og genkøb. Ejer du en ETF, som er på Skats positivliste og dermed aktieindkomstbeskattet, og den ved udgangen af året er faldet i værdi 2022, så giver det automatisk fradrag i aktieindkomsten.

Skat på investering er kompliceret, derfor kan det anbefales at søge rådgivning.  
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg