Sådan kommer du godt i gang med obligationer

Beierholm-digitale-bogføringssystemer.jpg

Her får du en overordnet guide til at komme godt i gang med obligationer. Så du kender dine muligheder og er opmærksom på faldgruber. Som udgangspunkt skal du kende tre obligationstyper. Statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer, som hver især har deres fordele og ulemper.

Danske statsobligationer

Et konkret eksempel er en dansk statsobligation med udløb om to år. Det er en meget sikker investering, hvis du først skal bruge pengene om to år. Selv hvis du skulle få behov for at sælge før tid, vil det være meget begrænset, hvor meget den vil kunne svinge i værdi over de næste to år. Aktuelt har den en effektiv rente på ca. 3,2 pct. p.a.

Under mere normale forhold vil du kunne få en højere rente, ved at vælge en obligation med en fastlåst rente i længere tid. For som investor tager du alt andet lige en større risiko og har mere ulempe af at låne pengene ud – for eksempel 30 år frem for to år. Du vil derfor med rette kunne forvente en højere rente. Men lige nu – fordi vi har det, der kaldes en flad rentekurve – er renten på en 2-årig og 30-årig statsobligationsrente stort set identisk. Kurven er flad, fordi investorerne har en tro på, at renten skal falde igen på et tidspunkt.  

Realkreditobligationer

Vil du have en højere rente, kan du vælge at købe en realkreditobligation. For at kunne sammenligne direkte, er eksemplet igen en, der udløber om to år. Her kan du pt. få en rente på ca. 3,6 pct. – altså 0,4 procentpoint mere end statsobligationsrenten.

Du tager her en lille kreditrisiko, da udlån til realkredit er marginalt mere usikkert end udlån til den danske stat. I form af de 0,4 procentpoint får du altså en lille belønning for at tage den risiko. Det kaldes også rentespændet mellem stats- og realkreditrenten.

Vælger du en lang realkreditobligation på for eksempel 30 år, så stiger renten til mellem 4 og 6 pct. Forskellen er markant og det er ikke af de sædvanlige grunde. For som vi så på statsobligationsrenten er rentekurven nærmest helt flad.

Grunden til, at der er en højere rente på en 30-årig realkreditobligation i forhold til den 2-årige, er dels at risikoen for tab – altså kreditrisikoen – er højere, når du kigger 30 år frem, end hvis du kun kigger to år frem. Derudover er der i de fastforrentede lange realkreditobligationer mulighed for at låntager kan indfri sin gæld før tid til kurs 100. En såkaldt option. Den mulighed er en indfrielsesrisiko for investor, så det kræver også en betaling. Derfor er renten lige nu så meget højere på disse obligationer.

På obligationer, hvor den nominelle rente er lav, eksempelvis 1 pct., er kursen meget lav og der er meget lille sandsynlighed for, at muligheden (optionen) for at indfri til kurs 100 bliver brugt. Derfor er renten på disse obligationer heller ikke ret meget højere end på den 2-årige. Men på en obligation med 6 pct. som nominel rente er der stor sandsynlighed for, at låntager på et tidspunkt indfrier sit lån til kurs 100 – eksempelvis hvis renten falder til 4 pct. Så her er renten pt. højere, men du er langt fra sikker på at kunne få den i 30 år.

Mulighederne er mange, og du bør vælge ud fra, hvor meget og hvilken slags risiko, du ønsker...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Amerikanske statsobligationer

Vil du ikke tage renterisikoen, men stadig have end højere rente, kan du købe en amerikansk statsobligation, da renten er højere i USA. Igen tages udgangspunkt i en obligation der udløber om to år.

Her er renten aktuelt ca. 5,1 pct. Du får altså 1,9 procentpoint mere i rente end på den danske. Risikoen for manglende tilbagebetaling samt renterisikoen er den samme. Den ekstra rente opnås altså udelukkende ved, at du påtager dig valutarisiko i forhold til USD.

Virksomhedsobligationer

Hvis du hellere vil have kreditrisiko, kan du købe obligationer udstedt af en virksomhed i stedet for de sikre statsobligationer. De mest sikre virksomhedsobligationer har en rente på niveau med eller lidt højere end realkreditobligationerne. Men vælger du obligationer fra mere usikre selskaber, bør du sprede dig ud på flere forskellige virksomhedsobligationer. Eksempelvis via en fond med flere hundrede obligationer. Alle med høj kreditrisiko, men samme lave renterisiko og ingen valutarisiko (EUR).

Her er den effektive rente pt. helt oppe på 8 pct. p.a. Dog skal du huske at fratrække omkostninger til fonden og huske, at der kan komme tab undervejs. Risikomæssigt begynder du at nærme dig aktier.

Obligationer udstedt af vækstlande

En sidste mulighed er at købe obligationer udstedt af såkaldte vækstlande. For eksempel betaler den brasilianske og thailandske stat mere i rente end den danske og amerikanske. Men her kan der både være en kreditrisiko, en valutarisiko og en renterisiko. Renten på en sådan obligation er lige nu typisk også 7-8 pct. Igen bør du vælge en fond, så du sikrer dig spredning, ligesom det kan være svært at finde steder, hvor du selv kan handle denne type obligationer.

Mulighederne er således mange, og du bør vælge ud fra, hvor meget og hvilken slags risiko, du ønsker – og så accepterer den rente, der så følger med.

Vi står ved din side på tværs af hele din økonomi

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning er vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder til at træffe de rigtige finansielle beslutninger. Det gør vi bl.a. ved at gøre det komplekse enkelt, og ved at skabe fuldgennemsigtighed i vores arbejde, så du altid er sikret den bedste mulige indsigt i dine økonomiske forhold.

Læs mere om vores rådgivning her

Sådan gør du i praksis

På danske stats- og realkreditobligationer er der som regel fine muligheder for at købe via netbanken eller en online børsmægler.

På de udenlandske obligationer skal det helst være større beløb, da der er nogle omkostninger forbundet dermed, og fordi du også gerne skal have en vis spredning. Her vil det oftest bedre kunne betale sig at købe via en fond. Det kan være en ETF eller en dansk investeringsforening.

Er det danske obligationer for mindre beløb, vil investeringsforeninger oftest også være at foretrække.

Der findes et bredt udvalg af fonde. Det vigtigste er, hvad der er i fonden og hvad fonden må investere i. Men også hvad den koster i administration og om det i praksis er nemt og ikke for dyrt at handle, der hvor du er kunde.

Du undgår ikke risiko

Obligationer er blevet interessante og er i mange tilfælde mere sikre end aktier. Men hvis du vælger obligationer med stor rente-, valuta- eller kreditrisiko, så kan du altså godt brænde nallerne alligevel.

For eksempel er den føromtalte 30-årige danske statsobligation altså faldet med 60 pct. på under to år. Det er den, fordi den er ekstrem rentefølsom. Og obligationer med høj kreditrisiko faldt kortvarigt 25 pct. under Coronakrisen, og endnu mere under Finanskrisen.

Husk derfor som altid spredning og pas på ikke at undervurdere risikoen på dine investeringer samt ligeledes ikke at overvurdere din egen evne til at håndtere tab.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg