Personskattereformen er vedtaget

Personskattereformen er nu vedtaget, og de første ændringer vil blive indfaset fra 2025 efterfulgt af de mest mærkbare i 2026. Se overblikket nedenfor. 

Beierholm-rapportering.jpg

 

Oversigt over ændringerne

Ændringerne vil blive indfaset løbende fra 2025 til 2030. 

Her følger oversigt med angivelse af beløb, satser og årstal - med fokus på de ændringer, der kommer i 2026.

 

Beskæftigelsesfradraget

Maksimale fradrag

(2024-niveau)

Ny procentsatsTidspunkt
DKK 53.50012,30%2025
DKK 58.20012,75%2026

 

Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes med DKK 8.400 i 2025 (2024-niveau) og med yderligere DKK 4.700 fra 2026 (2024-niveau).

Skatteministeriet oplyser, at ca. 3,3 mio. personer skønnes at få en skattelempelse, som maksimalt udgør knap DKK 2.900 årligt.

Ifølge ministeriet får beskæftigelsesfradraget en samlet maksimal skatteværdi på ca. DKK 14.100, som opnås ved en årlig arbejdsindkomst på mindst ca. DKK 440.800 (før AM-bidrag).

 

Beskæftigesesfradraget for enlige forsørgere

Maksimale fradrag

(2024-niveau)

Ny procentsatsTidspunkt
DKK 46.50011,50%2025

 

Det maksimale beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere bliver fra 2025 forhøjet til DKK 46.500 (2024-niveau).

 

Mellemskat, top skat, top-topskat og skatteloft

 

Mellemskat

(2024- niveau)

Topskat

(2024- niveau)

Top-topskat

(2024- niveau)

Beløbsgrænse før AM-bidragDKK 640.100DKK 776.500DKK 2.588.300
Sats7,5%7,5%5%
Skatteloft for personlig indkomst44,5752,0757,07
Skatteloft for kapitalindkomst424242

 

Med reformen lempes topskatten samlet fra 2026, så den nuværende topskat erstattes af tre nye skatter: 

  • Mellemskat
  • Topskat
  • Top-topskat.

Skatteministeriet oplyser, at ændringen af topskatten samlet set skønnes at medføre, at knap 565.000 personer får en skattenedsættelse. 

Lempelsen indebærer, at skattesatsen reduceres med 7,5%-point for arbejdsindkomst mellem DKK 640.100 og DKK 776.500 (før AM-bidrag og i 2024-niveau). Det vedrører ifølge Skatteministeriet ca. 280.000 personer, der vil få en skattelempelse på op til ca. DKK 10.000.

Marginalskatten vil være uændret for arbejdsindkomster mellem DKK 776.500 og DKK 2.588.300 (før AM-bidrag). 

Den nye top-topskat på 5% rammer arbejdsindkomster over DKK 2.588.300 (før AM-bidrag). Skatteministeriet skønner, at det drejer sig om godt 9.000 personer.

Skatteloftet for beskatning af positiv kapitalindkomst forbliver på 42%.

 

Beskæftigelsesfradrag for seniorer

Maksimale fradrag

(2024-niveau)

Ny procentsatsTidspunkt 
DKK 5.6001,4%2026
DKK 15.3003,8%2029
DKK 15.7003,9%2030

 

Fradraget opnås i de to år, der ligger forud for det år, hvor pensionsalderen opnås. 

Skatteministeriet oplyser, at det ekstra beskæftigelsesfradrag til personer to år før folkepensionsalderen skønnes at give en skattenedsættelse for ca. 77.000 personer, som maksimalt udgør ca. DKK 3.800 årligt. Denne skattenedsættelse kommer oven i den nedsættelse, der følger af forhøjelsen af det almindelige beskæftigelsesfradrag.

 

Bundfradrag i boafgift

Bundgrænse (2024-niveau)Tidspunkt
DKK 360.3002026
DKK 388.2002029

 

 

Bundfradraget i boafgiften forhøjes gradvist og vil være forhøjet til DKK 388.200, når det er fuldt indfaset i 2029. 

Derudover afskaffes tillægsboafgiften på 25% af arv til søskende fra 2027. Søskende vil da undgå at betale tillægsboafgift, uanset om den eller de pågældende har haft fælles bopæl med afdøde inden dødsfaldet.

Nyttige links

Vi henviser i øvrigt til vores to tidligere nyhedsbreve samt nyhed på Skatteministeriets hjemmeside: 

 

Beierholm-outsourcing

 

Kontakt os gerne

Hvis der er spørgsmål til den nye personskattereform, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller skatteafdelingen.