Personskattereform 2023

Regeringen giver knap 280.000 personer en skattebesparelse på små DKK 12.000 ved at gå fra topskat til en ny mellemskat på 7,5% og indføre et øget beskæftigelsesfradrag - et fradrag, som faktisk bliver øget for hele 3,3 mio. personer.

Den udskældte top-topskat for indkomst over mio.DKK 2,5 rammer dog reelt kun indkomst over ca. mio.DKK 2,74, når førnævnte besparelse indregnes.

Regeringen har nu endelig frigivet sit udspil til skattelettelser for mia.DKK 10. Det er den første store reform af personbeskatningen i de seneste 10 år.

Topskat til mellemskat

Topskattesatsen halveres for indkomst mellem DKK 618.400 og DKK 750.000 om året, så der fremover betales en ny mellemskat på 7,5% af denne del af indkomsten.

Et ikke-udnyttet bundfradrag kan ikke overføres til en ægtefælle.

Denne ændring medfører, for personer, der tjener mere end DKK 618.400, men ikke over DKK 750.000, skal betale op til ca. DKK 9.100 mindre i skat. Da beskæftigelsesfradraget forhøjes, er der en yderligere besparelse på ca. DKK 2.900.

 

Topskat bevares

Personer, der tjener over DKK 750.000, vil fortsat betale 15% i topskat af den del af deres indkomst, der ligger over den grænse men under mio.DKK 2,5.  

Som resultat af indførelsen af den nye mellemskat vil de opleve en skattelettelse på den del af indkomsten, der ligger mellem DKK 618.400 og DKK 750.000.

Beierholm rådgivning og revision 31

Top-topskat

Personer, der tjener over mio.DKK 2,5 om året, skal betale en ekstra topskat på 5% af indkomst i form af løn og overskud af selvstændig virksomhed, der ikke opspares i virksomhedsskatteordningen over dette beløb.

Et ikke-udnyttet bundfradrag kan ikke overføres til en ægtefælle.

I alt vil cirka 8.500 danskere skulle betale den nye top-topskat.

Denne ændring medfører, at personer, der tjener mere end mio.DKK 2,5, skal betale yderligere 5% i skat af den indkomst, som overstiger mio.DKK 2,5.

Da disse personer får gavn af den nye mellemskat og det forhøjede beskæftigelsesfradrag, betyder det reelt, at top-topskatten først rammer indkomst over ca. mio.DKK 2,74 om året.

 

Positiv nettokapitalindkomst

Det forventes, at positiv nettokapitalindkomst over DKK 48.800 fortsat vil blive beskattet med en marginalskat på 42%.

Beskæftigelsesfradrag

Alle personer i arbejde, eller personer med overskud af selvstændig virksomhed, får i deres skatteberegning automatisk et beskæftigelsesfradrag, der øges fra 10,65% til 12,75%.

Samtidig forhøjes det maksimale fradrag fra DKK 44.800 til DKK 56.200. Da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag med begrænset skatteværdi, vil det give en person, med fuldt fradrag, en årlig skattebesparelse på netto ca. DKK 2.900.

Det maksimale beskæftigelsesfradrag gælder på nuværende tidspunkt for personer med en indkomst på over ca. DKK 421.000 og fremadrettet ca. DKK 441.000.  

Skattelettelsen i form af forhøjet beskæftigelsesfradrag vil påvirke 3,3 mio. personer.

Enlige forsørgere

Enlige forsørgere får en ekstra skattelettelse i form af en yderligere forhøjelse af det ekstra beskæftigelsesfradrag fra 6,25% til 11,5%.

Det får ca. 117.000 enlige forsørgere gavn af.

 

Indfasning

Ændringerne vil blive indfaset løbende, da det kræver både lovgivning og it-udvikling.

Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere foreslås implementeret med fuld virkning fra 2025.

Forhøjelsen af det almindelige beskæftigelsesfradrag sker fra 2025 og får fuld virkning fra 2026.

Indførelse af den nye mellemskat, topskat og top-top-skat forventes at få virkning fra 2026.

Yderligere oplysninger findes her:

Bilag til udspil om reform af personskat (skm.dk)

Mere attraktivt at arbejde (oem.dk)

Afslutning

Beierholms skatteafdeling står naturligvis til rådighed, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.