Pensionsopsparinger giver grå hår

Beierholm-finansiel-rådgivning-pension.jpg

Hele vejen igennem dit arbejdsliv påvirkes din pensionsopsparing af større og mindre udsving undervejs. Det er uundgåeligt. Overtid vil udsvingene i store træk udligne hinanden, men jo tættere du kommer på udbetalingstidspunkt, jo mere opmærksom bør du være på din risiko – og lige nu er det en bekymring for mange.

Der har manglet en sikker havn

Problemet er, at der i år ikke har været nogen sikker havn at søge i, uanset hvor på risikobarometret, du har valgt at lægge dig. Både aktier og obligationer har været ramt og lige meget hvilken strategi, du har haft, er sandsynligheden, for at også du har oplevet et formdyk på din pensionsopsparing, stor. 

Det er dog forskelligt, hvor markant vi hver især er blevet ramt. Din pensionsordning påvirkes forskelligt alt efter, om din løsning er investeret via banken eller i pensionskassen i en såkaldt markedsrente (som størstedelen er i dag) eller om der er tale om udligningsrente (uden garanti). Med markedsrente har udsvingene været størst, men du er heller ikke gået fri med udligningsrenten, medmindre du er en af de få tilbageværende med en garanteret ordning.

Økonomier rammes dobbelt

Inflationen sætter yderligere pres på pensionsopsparingerne. Mens de markante markedsudsving rammer på kroner og øre nu og her, så udhuler den høje inflation købekraften på sigt. Således rammes økonomier i øjeblikket dobbelt.

Da både aktier og obligationer som nævnt har været ramt, er det ikke usandsynligt, at du den seneste tid har tabt 10-15 eller måske 20 pct. på din pensionsopsparing. Og indregnes den aktuelt høje inflation, udhules din købekraft endnu mere.
 

Din risikovillighed og din tidshorisont er bestemmende for din investeringsstrategi...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Din tidshorisont spiller ind

Din tidshorisont er afgørende for, hvordan den aktuelle udvikling rammer dig. Står du over for at skulle på pension i nær fremtid eller har du taget hul på dine pensionsudbetalinger, så har situationen større betydning for din økonomi. 

I dette scenarie skal du se på hele din formue og det kan blive nødvendigt at tage eventuelle andre opsparinger eller anden friværdi i brug. Det kan også blive aktuelt, at forskyde eller sænke dit forbrug, og vente med at starte udbetaling, eller lave deludbetalinger, fra dine pensioner – f.eks. din kapitalpension eller aldersopsparing. 

Hvis du har en ratepension, vil du opleve udbetalingerne varierer fra år til år, alt efter udviklingen på de finansielle markeder. Næste år vil udbetalingerne med alt sandsynlig falde. Til gengæld er der stor sandsynlighed for, at du når at indhente eventuelle tab igen, hvis du forsætter med dine investeringer.

Har du længere tid til dit pensionsudbetalingstidspunkt, betyder udviklingen mindre. Selvfølgelig skal du være opmærksom og måske skal du sætte mere til side. Men som udgangspunkt er det først, når du kommer tættere på pensionsalderen, at du bør indrette dig herefter ift. din risikoprofil. 

Bevar roen, men lad den aktuelle situation være en anledning til at du sætter ekstra fokus på, hvordan din pensionsopsparing er sammensat, samt om du har alternative og supplerende opsparingsmuligheder andre steder i din økonomi.

Husk det brede perspektiv

Du skal også huske på, at grundet de aktuelle fald vil der nu være udsigt til bedre afkast i fremtiden, og selv med sikre obligationer vil du indenfor en overskuelig årrække kunne genfinde fodfæste og indhente det fortabte. Hvordan det så ser ud i forhold til købekraften, afhænger selvfølgelig også af, om inflationen forbliver høj.

Det kan være en god øvelse, at se tilbage på udviklingen i din pensionsopsparing og hvor meget der stod på din pension for 10 år siden. Du skal huske på, at du i løbet af de seneste år, med lav inflation og lav rente, har opnået høje afkast og stor forbedring i købekraften. 

Det er nu ved at udligne sig, og du leverer nu noget af det tilbage. Husk i den sammenhæng på, at du ikke får udbetalt hele din pension på en gang, men over tid. Så din pensionsopsparing vil fortsat udvikle sig i de kommende år. 

En pensionsplan er individuel

Når det kommer til pension, så er der den på papiret optimale plan, og så er der din plan i den virkelige og foranderlige verden.

Pension handler om at flytte forbrug og en meget specifik pensionsplan kan være godt i forhold til at have noget at pejle efter. Men meget kan altså ske undervejs, og derfor kan planerne ofte ændre sig flere gange gennem årene.

Din risikovillighed og din tidshorisont, altså hvornår du skal bruge pengene, er bestemmende for, hvilken investeringsstrategi, du bør vælge. Generelt kan det være en god ide at nedtrappe risiko jo mere du nærmer dig pensionstidspunkt, men det er i sidste ende individuelt. Det handler om at finde en balance mellem stabilitet og risiko, så du får et godt afkast uden for store udsving. Men det er helt op til dig, hvad det rigtige er at gøre.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg