Omkostningsminimering er din risikofri vej til et bedre afkast

Beierholm-finansiel-rådgivning-investeringsomkostninger.jpg

Den høje inflation har gjort os mere prisbevidste. Vi vil vide, hvor meget vi betaler og hvad vi betaler for. Data viser, at danske forbrugere er begyndt at tilvælge de billigere produkter, når der købes ind i supermarkedet og andre steder. Desværre er langt færre lige så prisbevidste, når det kommer til at investere. Selvom den potentielle besparelse her er langt større end i supermarkedet.

Problematisk uigennemsigtighed

Omkostningsminimering af din investeringsløsning er en risikofri vej til et højere afkast, og hvem vil ikke gerne det med de uforudsigelige finansielle markeder, vi aktuelt oplever.

Problemet er bare, at prisen på din investeringsløsning, udover at være unødig høj, også er uigennemsigtig, og således langt svære at gennemskue end prisen på det rugbrød, du køber i supermarkedet – og det samme gælder indholdet i produktet. 

Når du køber dit rugbrød, er prisen let tilgængelig og du kan hurtigt sammenligne med alternativerne på hylden ved siden af. På de øverste hylder er det dyrere rugbrød, som fremstår lidt mere lækkert. Men er det et bedre produkt end de billigere alternativer? I nogle tilfælde, men ikke i alle. Forskellen vil ofte ikke være mærkbar, og nogle gange vil det billigere brød endda være bedst. Nogle vil foretrække det ene brød, andre det andet, 

Men hvis brødet er bagt hos samme producent og efter samme opskrift, hvorfor så denne prisdifferentiering? Det handler ikke mindst markedsføring og indpakning. Og sådan er det også, når du investerer. Her er der bare betydeligt flere penge at spare, ved at træffe det rigtige valg.

Klar kritik fra forbrugerråd

Men det er som nævnt mere kompliceret end ved brødhylden, og faktisk måtte Forbrugerrådet Tænk, da de tidligere i år testede bankernes investerings- og pensionsløsninger, konkludere, at uigennemskueligheden, prissætningen og manglende performance gjorde det svært at anbefale nogle af produkterne.

Problematikken er langt fra ny, og de senere år er det forsøgt løst med flere lovgivningstiltag, hvilket har hjulpet lidt på gennemsigtigheden, men slet ikke nok til at skabe et investorvenligt sammenligningsgrundlag for priser og produkt indhold. 

Trods de store prisudsving er indholdet i dyre løsninger ofte kun marginalt anderledes, end hvad der findes i en tilsvarende og billigere løsning – og det er ikke nødvendigvis bedre. Faktisk tynger de høje omkostninger ofte afkastet i en sådan grad, at produkterne som en helhed underpræsterer i forhold til markedet.

Hvorfor ender mange så alligevel med en investeringsløsning med unødigt høje omkostninger? Her er vi tilbage ved de effektive salgskanaler, og så handler det om produktets kompleksitet samt de uigennemskuelige prisstrukturer. Investorer ender ganske enkelt med at vælge ud fra andre parametre end sammenhængen mellem kvalitet og pris.
 

Din risikovillighed og din tidshorisont er bestemmende for din investeringsstrategi...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Kend prisen på din investeringsløsning

Prisen, når du investerer, varier i forhold til hvilken type værdipapir, du investerer i – altså om det er obligationer, aktier eller ETF’er/investeringsforeninger (herefter ”fonde”). Men helt kort fortalt er der to typer af omkostninger at holde øje med. Der er en pris, når du handler og der er en løbende årlig betaling. Omkostninger kan enten afregnes direkte med banken eller fratrækkes inde i selve investeringen. 

Når du køber og sælger, betaler du en synlig omkostning i form af kurtage. Derudover betaler du en usynlig, eller indirekte omkostning, i form af forskellen på købs- og salgspris. Kurtagen og de indirekte omkostninger er til sammen ca. 0,5 pct., når du køber og det samme, når du sælger. Ejer du de samme papirer i mange år, betyder selve handelsomkostningerne mindst samlet set. At der er handelsomkostninger – både ved køb og salg - betyder også, at man kun skal handle, når det faktisk er nødvendigt.

Endnu vigtigere er det, at du holder øje med den løbende årlige omkostning. Også her vil nogle omkostninger være direkte og mere synlige. Eksempelvis depotgebyrer (særligt på udenlandske papirer), mens de fleste løbende omkostninger betales indirekte inde i fondene.

Flere fonde lykkes med en prissætning på helt op til 2 pct. p.a. eller mere, og det har langt større indflydelse på dine samlede investeringsomkostninger. Det er her, du som langsigtet investor skal lægge den største indsats, når det kommer til omkostningseffektivise-ring.

Markedsvilkårene sætter derfor store krav til dig som investor. Men det er indsatsen værd. Selv små procentdele kan blive til store beløb over årene, ikke mindst når rentes rente effekten medregnes. Vi taler altså tusindvis af kroner år efter år. 

Hvad sker der med priserne nu?

Lige nu er der grund til at være ekstra opmærksom. Der har været en periode, hvor den lave rente på obligationerne tvang de finansielle udbydere til at sænke priserne på nogle af deres investeringsprodukter, ganske enkelt fordi omkostningerne i fondene var højere end det forventede afkast. Dette kom frem i medierne som Danske Banks Flexinvest sag, men problemet var skam også til stede i de andre banker, der også skyndte sig at sænke prisen.

Nu er spørgsmålet, hvad vi skal forvente, nu hvor renten er steget. Hæves priserne på denne type fonde så igen? I så fald er konkurrencesituationen helt ude af spil. 

Er din investeringsløsning pengene værd?

Her har du som investor selv et ansvar, for det handler også om manglende prisfølsomhed fra investorerne, som i for mange tilfælde er for ukritiske. For få har fokus på prisen, især når det går godt. 

Nu står vi en periode, hvor vi rammes på flere økonomiske parametre og derfor bliver mere opmærksomme på, hvordan vi organiserer vores økonomi. Vi opdager, at der er andre, bedre og billigere alternativer. Så spørg dig selv, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i din investeringsløsning, eller om det er tid til at optimere, for at beholde mere af dit afkast selv.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg