Løn modregnes ikke mere i folkepensionen

Beierholm-sommerhilsen-2021.jpg

Sidste år vedtog Folketinget, at ægtefæller/samlevers arbejdsindtægt ikke længere skulle modregnes ved beregningen af folkepension og førtidspension. I år tog Folketinget yderligere et skridt i samme retning ved også at fjerne modregningen for egen arbejdsindkomst i folkepensionen og førtidspensionen. Disse ændringer gælder fra og med i år.

Formålet med denne lempelse er at øge pensionisternes lyst til at arbejde, selvom de er gået på pension. Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft og disse lempelser ser politikerne som en del af løsningen.

Optimering af opsat folkepension

Konsekvensen er blandt andet, at der vil værre færre pensionsmodne, der vælger at opsætte/udskyde tidspunktet for folkepension, hvis de fortsat har arbejdsindkomst.

Dog vil det fortsat være en fordel for de pensionister, der har en arbejdsindkomst over topskattegrænsen, der i 2023 ligger på 568.900 kr. efter AM-bidrag, at udskyde folkepensionen. Det gøres i op til 10 år. Når de så senere starter deres folkepension, kan den opsatte folkepension udbetales som et engangsbeløb, der ikke indgår i beregningen af topskat. Vær i øvrigt opmærksom på, at ATP også kan opsættes, hvilket kræver ansøgning via borger.dk.

Aktiv/passiv virksomhed

Det er lovens klare intention, at fjernelsen af modregningen alene gælder arbejdsindtægt fra aktiv drift. Det betyder, at hvis man har en virksomhedsordning, hvor der kun helt eller delvist er aktiv drift, så vil indkomsten skulle opdeles i henholdsvis indkomst fra passiv og aktiv drift. Indkomst fra passiv drift medfører fortsat modregning i folkepension og førtidspension efter de gamle regler.

Det vil sige, at hvis du f.eks. har en virksomhedsordning, hvor der ligger en passiv investering i f.eks. en udlejningsejendom, så kan du som folkepensionist fortsat opretholde din virksomhedsordning. Men hævede overskud, der ikke kan henføres til reelt arbejde, ved at passe og vedligeholde ejendommen, vil indgå i modregningsgrundlaget for pensionerne.

Derfor er det vigtigt, at der sker en korrekt indberetning af hævet indkomst fra en virksomhedsordning, så den opdeles i indkomst ved henholdsvis aktiv og passiv drift. Det vil være en opgave for din revisor.

Optimering af skat og pensionsydelser

Med hensyn til den skattemæssige optimering af folkepensionen og tillægget til folkepensionen, så vil vi anbefale, at du kontakter din rådgiver og får tilrettelagt din indkomst, så du optimerer skatten og pensionsydelserne.  

 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg