Lånemulighed som hjælp til stigende energipriser (opdateret)

Nedenstående orientering er udarbejdet d. 10. november 2022 og indeholder de oplysninger, som var tilgængelige på det tidspunkt.

Du kan læse den fulde aftaletekst på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Låneordningen til virksomheder

Hovedprincippet i låneordningen er, at virksomheder frivilligt vil få mulighed for at undlade betalingen af den del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. For fjernvarme gælder, at virksomheden kan undlade betalingen af den del af regningen, der overstiger fjernvarmepriserne i januar 2022 for de 10 dyreste fjernvarmeselskaber. Låneordningen gælder de omfattede energiregninger i en periode på 12 måneder fra ikrafttræden.

Lånet skal, efter en afdragsfri periode på 1 år, afdrages over 4 år. Den enkelte virksomhed vil skulle bede sit energiselskab om lånet, hvis det ønskes. Staten dækker energiselskabernes likviditetsbehov som følge heraf.

Det er oplyst, at renten vil blive fastsat til ca. 4,4% p.a., svarende til renten på den 10-årige danske statsobligation på 2% pr. 13. september 2022 samt et rentetillæg på 2,4% til finansiering af risikoen ved udlånet.

Nedenfor er anført hovedpunkterne i den generelle ordning, som alle virksomheder med et direkte kundeforhold til sit energiselskab kan anvende (se yderligere for energiintensive virksomheder senere):

EnergiformEl og gasFjernvarme
Ikrafttræden1. november 20221. januar 2023
Lånemuligheden

El: Den del af den rå elpris (ekskl. tariffer, afgifter og moms), der overstiger DKK 0,80 pr. kWh.

Gas: Den del af den rå gaspris (ekskl. tariffer, afgifter og moms), der overstiger DKK 5,84 pr. m3.

Bemærk, at lånemuligheden ikke omfatter afgifter og moms m.v., men alene den ”rå pris”.

Den del af prisen inkl. afgifter, tariffer og moms, der overstiger DKK 1,44 pr. kWh.

Bemærk, at lånemuligheden ikke omfatter afgifter og moms m.v. , men alene den ”rå pris”.

LåneloftM.DKK 15 pr. virksomhed (samlet loft for el og gas under ét).M.DKK 3,75 pr. virksomhed.

 

For energiintensive virksomheder, som defineres som virksomheder, hvor mindst 3% af omsætningen gik til energiforbrug i 2021, gælder en anden type låneordning. Ordningen vil blive administreret direkte af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til virksomhederne. Energiintensive virksomheder kan kun opnå lån for op til 50% af virksomhedens ekstraudgifter til el og gas, når prisen på hhv. el og gas overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige pris i 2021 - dog maksimalt m.DKK 190. Udgifter til fjernvarme er ikke omfattet.

Det er i aftalen præciseret, at selvejende institutioner får adgang til ordningerne, mens fuldt ud offentligt ejede institutioner ikke er omfattet.

Du kan læse yderligere på virksomhedsguiden.dk.

Låneordningen til husholdninger

Låneordningen til husholdninger vil følge de samme grænser for energipriser, som gælder for den generelle ordning for virksomheder. Renten for forbrugere vil dog alene udgøre ca. 2%.

I lighed med den generelle ordning er det energiselskabet, som administrerer låneordningen, så der ikke opkræves betaling for den del af energiregningen, som der kan opnås lån til.

Samtidig er det præciseret, at forbrugere ved udløbet af det indledende afdragsfrie år kan beslutte at tilbagebetale den fulde gæld inkl. tilskrevne renter på det tidspunkt eller at indtræde i den 4-årige afdragsordning. Forbrugere kan ikke på et senere tidspunkt beslutte at afdrage hurtigere end de 4 år.

Du kan læse yderligere på borger.dk.

Yderligere information

Det ser ud til, at låneordningen vil være attraktiv for de virksomheder, som har en lånerente på mere end 4,4%, og for husholdninger mere end 2%. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at energiselskaberne har ret til at opkræve gebyrer for at administrere ordningerne. Det er det enkelte energiselskab, som kan oplyse størrelsen af det konkrete gebyr.

Tilmelding til låneordningerne foregår via det enkelte energiselskab.

 

Hvis du har spørgsmål eller har behov for assistance, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.