Kommer krisen, kommer vi videre

Nogle gange kan frygten op til en krise forekomme værre end selve krisen. Den bliver selvforstærkende og skaber et vakuum, hvor ingen rigtig tør agere. Vi afventer bare. Så måske skulle vi bare få det overstået. Så vi kan komme videre.

Får vi bremset i tide?

Måske er krisen allerede så småt startet. Vi ser indikationerne. De stigende renter. Usikkerhed omkring inflation og om verdensøkonomien i det hele taget. Krig i Ukraine og finansiel uro i Kina. Aktier der flyver op og ned. Et stagnerende boligmarked herhjemme og det meste af verden. En bolig- og byggesektor, der nærmest er gået i stå, hvad angår nye projekter.

Generelt er der altså en række forhold, der indikerer, at der er en økonomisk afmatning i gang.

Spørgsmålet er, om afmatningen sker kontrolleret nok til, at vi får det, vi kalder en blød landing. En landing, hvor vi får en afmatning med lidt højere arbejdsløshed til følge, og en periode, hvor vækst og udvikling står stille for en stund. En tid, hvor det hele går lidt ned i gear, men uden at vi lider nød.

Beierholm-Direktør-Finansiel-Rådgivning-Hans-Peter-Christensen

BLOGGEN

Beierholm Finansiel Rådgivning

Hans Peter Christensen

Forhåbentlig kan vi nøjes med at skulle spænde livremmen lidt ind i en periode...
Hans Peter Christensen, adm. direktør i Beierholm Finansiel Rådgivning

Hvilke scenarier er i spil?

Et sådant scenarie er der mange, der håber på lige nu. Selvfølgelig er der også dem, der håber, at vi har set bunden og nu skal buldre derudaf igen. Men det sidste er formentlig ikke det mest sandsynlige scenarie af de to.

Til gengæld er der en reel risiko for et tredje scenarie. At der kommer et større brag, som vi så det med finanskrisen – hvis altså den aktuelle opbremsning i stedet bliver til et pludseligt fuldt stop.

Afblæses krisen for tidligt, er det som regel lige efter, at den rammer. Det så vi også under finanskrisen. Vi oplevede først en lille krise omkring de såkaldte ”Subprimelån”, som dog så ud til at blive løst, hvorefter mange derfor åndede lettet op og fortsatte euforien fra perioden op til. For så at blive ramt endnu hårdere af den store krise, der for alvor blev sat i gang af Lehmann Brothers kollaps og derefter aktie- og boligmarkedet, der røg helt i bund, mens banker efterfølgende kollapsede fra en ende af.

Der er vi ikke nu og det mest sandsynlige scenarie lige nu er, at denne opbremsning, vi nu ser, fortsætter noget tid endnu. Det kommer til at gøre lidt ondt i form af højere arbejdsløshed, udeblivende værdistigninger på boliger og sandsynligvis magre eller negative afkast på store dele af aktiemarkedet. Alt sammen vil for mange resultere i et reelt eller oplevet behov for at skære ned på forbruget.

 

Vi står ved din side på tværs af hele din økonomi

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning er vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder til at træffe de rigtige finansielle beslutninger. Det gør vi bl.a. ved at gøre det komplekse enkelt, og ved at skabe fuldgennemsigtighed i vores arbejde, så du altid er sikret den bedste mulige indsigt i dine økonomiske forhold.

Læs mere om vores rådgivning her

Hvilket scenarie skal du forberede dig på?

Forhåbentlig kan vi nøjes med at skulle spænde livremmen lidt ind i en periode. Hvis det er det, vi forbereder os på at skulle gøre, så vil det for mange betyde, at man faktisk er dækket rimeligt godt ind i tilfælde af en krise. Men der er husstande og virksomheder, hvor buen er spændt hårdt og som allerede nu bør tilpasse sin økonomi efter en mulig krise og nedbringe både omkostninger og finansiel risiko, for at være bedst mulig forberedt.

Bliver scenariet mere positivt, og krisen bliver mindre, så har man stadig været igennem en god proces med at tilpasse omkostninger, men kan selvfølgelig være gået glip af noget afkast, ved at nedbringe sin risiko. Og det er nok den største årsag til, at mange investorer ikke får det gjort - altså frygten for at gå glip af noget.

Viser det sig i stedet at krisen bliver meget værre, end hvad konsensus er lige nu, kan det have meget store konsekvenser slet ikke at have forberedt sig. Så det gode råd er, hellere at være lidt forsigtig og gå glip af en smule afkast eller vækst i din forretning, end at satse på, at der ikke kommer en krise og så miste meget eller for nogen alt, hvis økonomien overrasker og krisen kommer hårdere og hurtigere, end man regner med.

 

Har du stresstestet din økonomi?

Første skridt er derfor at finde ud af, om virksomheden og privatøkonomien er tilpas sund, til at selv en stor krise ikke får en ødelæggende betydning. Altså er du i risikogruppen eller ej.

Så ved du, hvor hårdt du skal gå til den, når du gennemgår dine omkostninger og skærer det overflødige væk. Du ved også, hvor vigtigt det er, at få fundet og nedbragt risiciene i din økonomi. Er du meget eksponeret mod boligmarkedet eller mod aktier? Har du for meget gæld i forhold til din indkomst? Du bør regne på og stressteste din økonomi i forskellige scenarier. Således er du bedst muligt forberedt og kan indrette dig efter omstændighederne.

Det samme gælder i din virksomhed. Skab overblik over dine samarbejdsaftaler. Kan du komme fri af dem, hvis det bliver nødvendigt. Hvad indeholder de af risici og forpligtelser med videre.

For de fleste vil de være små geværgreb, du med fordel kan gøre. Nogle vil sige, at du ved at agere så forsigtigt, vil bidrage til at krisen kommer. Hvis alle spænder livremmen lidt ind, går det ud over økonomien og så har vi jo netop krisen. Men måske er det netop det, der skal til en gang imellem.

Beierholm forhandling højformat

Kan en krise være kærkommen?

Så længe vi venter på en mulig krise forbliver inflationen høj. Og så længe vi ikke får inflationen ned, skal vi have renten højere op. Står det scenarie på for længe, rammer krisen endnu hårdere, hvis den rammer. Med andre ord, er vi for længe om at bremse op, så rammer vi muren med høj fart.

Centralbankernes rente-indsats er begyndt at have effekt. Vi kan som nævnt se den økonomiske opbremsning er i gang på de førnævnte faktorer, selvom det i det store hele fortsat ser fornuftigt ud. Derfor ved vi i sidste ende heller ikke, hvor det ender, og det er det, vi må navigere efter. Og derfor vi må forberede os på flere forskellige scenarier. Så bliv ikke overrasket, hvis krisen rammer, og hvis den gør, så bør du måske endda håbe på, at det sker snart. Inden braget bliver ekstra stort.