Investering og risiko – hvad er op og ned?

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-Urolige-markeder.jpg

Som du måske allerede har luret, er svaret ikke så enkelt som spørgsmålet, og konklusionen vil ofte være, at en halvgardering kan være det rigtige valg.

Det handler om markedsmekanismer og strategi. Skal du bare følge markedet eller skal du tage chancen og forsøge at gøre det bedre, ved at tage nogle mere specielle positioner. Det betegnes også som ”bets”, da du principielt vædder med den investor, som du køber fra eller sælger til. Og hvis du tager aktive bets, skal du så købe ind i noget på vej op eller i noget på vej ned?
 

US tech aktier er et aktuelt eksempel

Markederne er i konstant bevægelse og vi ser på ugentlig basis eksempler på konkrete aktier, hele sektorer mv., der tager turen enten op eller ned.

For tiden er der flere eksempler på dette. Et af de mest kendte, og i vores kredse diskuterede, er de store US tech aktier. De kaldes ”magnificient seven”, fordi de syv største selskaber har givet meget store afkast siden Coronaen og nu fylder en historisk høj andel af det samle globale aktiemarked. Nogle investorer har travlt med at komme med på bølgen, mens andre er stået af for længst og måske endda har spekuleret i at de skal falde igen, da de mener, det er en boble i fuld gang.

Senest har vi set, at ATP i 2023 spekulerede i at disse aktier skulle falde (og vist stadig har den position), mens andre store forvaltere holder fast i at stigningerne er begrundet i højere indtjening og en ny æra med AI.
 

Kina og Indien er et andet eksempel

Et andet eksempel er udviklingen mellem to geografiske områder, nemlig Kina og Indien. I de seneste år har de kinesiske aktier klaret sig decideret dårligt. Særligt sammenlignet med deres nabo Indien, som er buldret derudad.

Udviklingen kan sagtens retfærdiggøres med argumenter om at Kina har store problemer med deres ejendomssektor, handelskrig og at mange virksomheder har flyttet deres produktion fra Kina pga. stigende lønomkostninger og ikke mindst den politiske risiko. Omvendt er Indien ved at tage over på nogle områder og har et stort potentiale i en voksende middelklasse og tilhørende indenlandsk efterspørgsel. Altså på nogle punkter samme udvikling som Kina var igennem for 20-30 år siden. Og så er den politiske risiko alt andet lige mindre i Indien.

Skal du så købe ind i den populære opadgående kurve, i form af US Tech aktier eller indiske aktier. Eller skal du benytte udsalget til at samle op i de nedadgående kinesiske aktier – populært også kaldet at gribe faldende knive, da nedturen jo nødvendigvis ikke er slut. Se bare, hvordan det gik med bets i billige russiske aktier for snart to år siden.

Risikospredning, ved at investere i andre aktiver eller sektorer, bør altid tænkes ind i din strategi....
Beierholm Finansiel Rådgivning


En virkelighed mellem viden og vanvid

Begge strategier har sine fordele og ulemper, og det er ikke enten eller. Derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt at lægge alle æg i samme kurv. Du skal, for din egen skyld, agere med ydmyghed.

Tusindvis af mennesker kigger på det samme som dig, og har adgang til samme, eller måske endda mere, viden end dig. Så spørg dig selv, hvorfor skulle en aktie så være prissat helt forkert, og hvad har du fået øje på, som de andre ikke ved? Finder du nogle særlige aktier, som ikke har de store investorers bevågenhed, eller laver en korrekt analyse, der viser noget andet end markedsstemningen, så kan vejen til et godt afkast stadig være lang.

Grundig analyse og viden kan gøre en positiv forskel – på den lange bane i hvert fald. For der er også psykologi, der spiller ind. Når noget får opmærksomhed, både positivt og negativt, har det en selvforstærkende effekt, som indimellem kan resultere i nogle store overreaktioner. Så selvom vi har viden tilgængeligt og forstår at bruge den rigtigt, så vinder psykologien sommetider over de rationelle betragtninger – og ingen kender morgendagens udvikling.
 

Går du mod strømmen?

Som udgangspunkt er der ofte en grund til at noget er faldet. Det kan være en krig, en Corona krise, et dårligt regnskab eller noget helt fjerde. Og det kan betyde, at disse aktier ser billige ud på papiret, men vi ved reelt ikke, om de falder yderligere og ej heller om de vil stige igen. Spørgsmålet er hvorvidt faldet, og grunden herfor, er overdrevet.

Er du kontrær og går mod markedet, altså køber op, når de fleste andre er ved at sælge ud, er det forbundet med risiko for yderligere tab, hvis aktien fortsætter sit fald. Og det er altså tæt på umuligt at time markedet korrekt. Udover tab af afkast kan den psykologiske håndtering være svære og der er risiko for forhastede beslutninger, hvis ikke du har en klar strategi, du følger.

Til gengæld køber du ind med en lavere prissætning, da værdien af aktien er faldet og potentialet for et større afkast på sigt derfor er til stede. Det kan være en mulighed for at udnytte markedets overreaktioner, hvis faldet har været for hurtigt og for markant, så værdien efterfølgende genoprettes til et mere retvisende niveau. Så har du tillid til den underliggende værdi af en aktie, kan der være et langsigtet potentiale at købe ind på. Men det kan kræve is i maven, og det kan være en god ide at begynde stille og roligt, for så at købe mere, hvis aktien falder yderligere og du altså stadig har tiltro til casen.
 

Eller rider du med på bølgen?

Køber du ind i noget på vej op, er der en anden positiv stemning omkring det. Det kan være en fordel, men du risikerer at komme for sent med på det tog, som andre har været ombord på længe før dig, og så køber du på den dyre top.

Du har fordel af at du potentielt kan øge dit afkast, ved at lukrere på de momentumgevinster, der kan være ved aktier, der stiger, fordi flere og flere investorer kommer til. Men der er som nævnt en øget risiko for at købe på toppen. Er der tale om en overvurdering af en aktie i forhold til dens faktiske værdi, kan det føre til en korrektion og således tab for dig som investor. Det kan derfor være en god ide at sælge lidt ud på vejen op, hvis der i perioder er meget store stigninger.
 

Gå ikke all in på et enkelt bet

Du skal acceptere, at uanset hvad, så er det et bet, du tager. Derfor er diversificering vigtigt. Risikospredning, ved at investere i andre aktiver eller sektorer, bør altid tænkes ind i din strategi.

Det kan du gøre, ved at placere en stor del af din formue bredt, med udsigt til et markedsafkast. Vil du så have nogle aktive bets for resten, så del den op på nogle forskellige af slagsen. Gerne både noget, der allerede er steget, og som du har en tro på fortsætter med at stige. Og noget, der er faldet så meget, at det er billigt, og som du nu mener, skal til at stige.

Ved ikke at gå all ind på en eller få investeringer mindsker du risikoen for store tab og du opnår en mere stabil portefølje over tid. Du misser naturligvis de helt store gevinster, som du kunne have fået, ved at gå all-in på for eksempel Novo eller Nvidia, men statistisk er der flere selskaber, der ender med dårlige afkast, end der er store vindere. Vi hører bare mere om vinderne.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg