Hjælp til årsopgørelse

Beierholm Finansiel Rådgivning Økonomisk optimering ny.jpg

Ellers vent et par dage eller log på sen aften eller tidlig morgen. Er du selvstændig og har eget firma, kommer årsopgørelsen først til sommer.

Skattestyrelsen får en lang række automatiske indberetninger, så for ganske almindelige lønmodtagere, er der generelt oftest ikke meget at rette. Men det er selvfølgelig individuelt og derfor altid en god ide at gå årsopgørelsen igennem og eventuelt hente hjælp hertil. Og så er det også din pligt at tjekke tallene og rette snarest muligt. Du kan risikere at gå glip af indtægt eller omvendt få en skatteregning, hvis noget er registreret forkert.

Guide til årsopgørelsen 2023: Her er 7 ting, du bør kontrollere

Her fremhæver vi syv fokuspunkter, du som minimum bør kaste et ekstra blik på:

1) Indtægter/fradrag

Tjek, at indkomsten passer med den løn, pensioner mm. du har fået brutto (AM-indkomst) i 2023. Tjek også, at fradrag til f.eks. privat ratepension mm. er registreret. Der er sjældent fejl, men det skal tjekkes. Særligt skal det tjekkes, om du har betalt for meget ind på din private pension, og dit fradrag på årsopgørelsen derfor er blevet begrænset til 60.900 kr. (2023-grænsen). Hvis det er tilfældet, skal du undgå at blive beskattet igen af udbetalingen ved at kræve det for meget indbetalte retur.

2) Servicefradraget

Håndværkerfradraget er bortfaldet. Dog består servicefradraget, der giver fradrag for rengøring, børnepasning og havearbejde. Der kan fradrages maksimalt 6.600 kr. i 2023 - men husk, at fradraget er hævet til 11.900 kr. i 2024. Har du fradragsberettigede udgifter, skal du selv påføre dem på årsopgørelsen.

3) Aktieindkomst

Skattestyrelsen modtager information om alle værdipapirhandler foretaget gennem danske banker og Nordnet. Men har du handlet aktier på en udenlandsk handelsplatform - f.eks. eToro eller via en udenlandsk bank - skal du selv opgøre gevinster og tab og indberette det. Har du depot med værdipapirer i udlandet eller indestående på konti, så har du en særlig pligt til at oplyse om værdien og afkastet. Undladelse kan koste et skattetillæg på mindst 2.500 kr. og du mister fradragsretten for tab vedrørende værdipapirer, som du ikke har indrapporteret købet af.

4) Feriebolig i udlandet

Der skal betales dansk ejendomsværdiskat af en feriebolig i udlandet, dog kan der ofte modregnes i de lokalt betalte ejendomsskatter. Søg evt. rådgivning hos Skattestyrelsen eller en rådgiver hos Beierholm.

5) Udlejning af sommerhus

Udlejes sommerhuset via bureau, er der en skattefri bundgrænse på 44.500 kr. i år.

Sommerhusbureauet indberetter den samlede leje. Er lejeindtægten højere end bundgrænsen, skal der betales kapitalindkomstskat på 60 pct. af det overskydende beløb. Lejer du ud privat, er bundgrænsen 12.200 kr. Men lejer du både ud via bureau og privat, gælder bundgrænsen for bureau-udlejningen, men 60 pct. af al privat lejeindtægt er skattepligtigt.

6) Rejsefradraget på 25% eller 138,75 kr. for småfornødenheder

Mange kender ikke til dette fradrag. Hvis du rejser med dit arbejde, kan du få et fradrag på 138,75 kr. per døgn til dækning af såkaldte småfornødenheder. Fradraget kan tages af alle, der ”rejser efter regning” og altså ikke får skattefri rejsegodtgørelse.

7: Fradrag for velgørenhed

De fleste organisationer indberetter dine bidrag automatisk, så de overføres til din årsopgørelse. Men det sker ikke, hvis du indbetaler mere spontant f.eks. via mobilepay.

 

Hvis du har spørgsmål vedr. skat eller har brug for finansiel rådgivning, er du velkommen til at kontakte en specialist i Beierholm.

 

Beierholm - gratis hotline.jpg