Fyld aktiesparekontoen op

Beierholm-finansiel-rådgivning-pension.jpg

Aktiesparekontoens maksimum er i år steget til 106.600 kr. Det betyder, at hvis den samlede værdi af både dit indestående på kontoen og dine værdipapirer pr. 31.12 er under 106.600 kr., så kan du fylde den op til grænsen på de 106.600 kr., inden året er omme.
 

Hvordan ser dit regnestykke ud?

Hvis der for eksempel står 500 kr. på kontoen, og kursværdien af dine værdipapirer i depotet for aktiesparekontoen er 97.200 kr., så kan du indsætte: 106.600 – 500 – 97.200 kr. = 8.900 kr. 

Pengene kan du derefter investere i enten nogle af de værdipapirer, du allerede har eller i nogle nye aktier eller aktieindkomstbeskattede investeringsforeninger med mere end 50 pct. i aktier.
 

Beskatning

Aktiesparekontoen har den fordel, at afkastet kun beskattes med 17 pct. af den årlige værdistigning. Skatten trækkes hvert år den 15. januar, hvis værdien i det forgangne år er steget. Er den faldet, så beregnes, der en negativ skat, der fradrages i evt. kommende positivt afkast de efterfølgende år. Det betyder, at hvis du ophæver din konto med en ophobet negativ skat, så fortabes fradragsmuligheden. 

Aktiesparekontoen kan endnu ikke flyttes mellem pengeinstitutter eller til Nordnet/Saxo Bank.
 

Skal vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål til aktiesparekontoen, dine investeringer eller din økonomi i det hele taget, så kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder.
 

Kort om vores investeringsrådgivning

Vi sørger for at dine penge arbejder for dig.

Med de rette strategiske valg, omkostningseffektivisering og adgang til de bedste produkter optimerer vi dine investeringer. 

Sammen med dig lægger vi en investeringsstrategi, der er tilpasset din risikotolerance og som skaber et stabilt afkast på din samlede formue – og med løbende optimering.

Læs mere om investeringsrådgivning