Er du ramt af renten?

Beierholm-finanisel-rådgivning-realkreditlån.jpg

USA’s centralbank (FED), Den Europæiske Centralbank (ECB) og således også Nationalbanken herhjemme har igen hævet renten i forsøget på at tøjle den aktuelt høje inflation.

Det giver panderynker hos mange låntagere. Ikke mindst de, der har variabel rente på realkreditlånet. Nu begynder den nye rente-virkelighed nemlig at sætte sine spor på betalingsoversigterne. 

De variable lån

Har du et F-kort lån, har du allerede mærket rentestigningen. En lille i sommers og en større ved årsskiftet. Har du F1-lån, kan du også have oplevet rentestigningen ved den seneste refinansiering. Og har du F3, F5 eller lignende, er det muligt, du oplever den i nær fremtid.

En rentestigning fra 0 til 3 pct. kan virke som en voldsom udvikling, og det er da også gået stærkt, men det aktuelle renteniveau er ikke usædvanligt. 3 pct. på variabel rente og 5 pct. på fast rente er helt normalt i et historisk perspektiv. Ser vi på statistikker, der går mere end 100 år tilbage, er det faktisk tæt på gennemsnittet. Det har vi blot glemt, fordi vi har haft en årrække med en usædvanlig lav rente. 

Generelt er der meget psykologi involveret i vores opfattelse af renternes udvikling og indflydelse på vores økonomi. Men vi er nødt at bevare hoved koldt og undgå panikløsninger.

Det, der er lidt usædvanligt ved den aktuelle renteudvikling og som kan give anledning til særlige overvejelser er, at renten på et rigtigt variabelt lån, som eks. F-kort, og rente på flex-lånene, som eks. F1-F5, er stort set identisk. F-kort får ny rente hvert halve år, men flekslånene har en fast rente imellem 1 og 10 år. 

Normalt er det dyrere at kende sin rente i eks. fem år fremfor et år, men pt. er prisen alt-så stort set identisk. Det gør måske beslutningen om at låse renten fast i en kortere peri-ode nemmere. Men man skal huske at hvis renten falder igen, så hænger man altså fast på en højere rente.
 

Det ikke er rentestigningerne, der styrer din økonomi alene....
Beierholm Finansiel Rådgivning

Din økonomi styres af dig, ikke af renten

Hvis du har et lån med variabel rente, er det sandsynligt, at du kommer fra et af to scenarier. 

Måske har du haft lån med variabel rente i mange år. Er det tilfældet, skal du huske, at du har haft en ualmindelig lav rente, og endda negativ rente, i en årrække. Altså er det sandsynligt, du har haft mulighed at sætte penge til side, afvikle på din gæld eller på anden vis polstre din økonomi med tanke på, at der på et tidspunkt ville komme rentestigninger igen.

Det kan også være, du har haft fast rente og for nyligt er konverteret til variabel med det formål at få glæde af en kursgevinst i forbindelse med de aktuelle renteudsving. Det har givet dig muligheden for at lægge noget af denne gevinst til side, at reducere din restgæld eller på anden vis styrke modstandskraften i din økonomi. 

Her må du huske, at har du reduceret din gæld, så vil den højere rente, du betaler, altså være af et lavere beløb, og du vil tilmed have en lavere bidragssats. Kommer vi ned i rente igen eller har vi en variabel rente, der er nogenlunde lav i periode, så bliver det et plus-regnestykke, og det må du ikke glemme et halvt år efter, du har truffet beslutningen.

Pointen er, at det ikke er rentestigningerne, der styrer din økonomi alene. Du har selv mulighed for at indrette dig efter de forskellige scenarier, du kan ramme ind i. 

Kender du de mulige scenarier?

Når du træffer beslutning om, hvilket lån er det rette for dig, så er du forhåbentlig blevet rådgivet til også at kigge fremad og vurdere hvilke scenarier, der kan opstå med afsæt i den beslutning – og her bør et af scenarierne selvfølgelig være, at renten kan stige i perioder. 

Der er tilfælde, hvor den aktuelle renteudvikling, i kombination med den høje inflation, de høje energipriser osv., rammer økonomier særligt hårdt og det kan være svært at stå imod. For mange rammer det dog mere psykologisk end økonomisk. 

Med kendskab til mulige scenarier, og ageren herefter, vil mange, ved at skrue lidt på budgettet, springe en udlandsrejse i ferien over eller udsætte en udskiftning af bilen, kunne klare en rentestigning fra 1 til 3 pct. Der kan selvfølgelig være særlige forhold som sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller lignende, der også belaster økonomien og gør det rigtigt svært at få enderne til at nå sammen. Meget af det ville også kunne give problemer uden rentestigningerne. 
 

Beierholm-Finansiel-analyse.jpg

Regnestykker skal styre dine beslutninger

Regnestykkerne for disse forskellige scenarier vil den gode rådgiver præsentere for dig i forbindelse med optagelse eller en omlægning af lån, så du kender konsekvenserne og de mulige udfald af det valg, du træffer. 

Lad os tage et par eksempler i form af scenariet, vi oplever nu, hvor renten på et år er steget fra ca. 0 til 3 pct., samt et med et scenarie, hvor der kommer yderligere en rentestigning fra 3 til 6 pct.

Et 2 mio. realkreditlån med afdrag vil have følgende månedlige ydelse efter 26 pct. rentefradrag

•    0 pct. i rente, mdl. ydelse = 6.420 kr.
•    3 pct. i rente, mdl. ydelse = 8.010 kr., altså en forskel på kr. 1.585 pr. md.
•    6 pct. i rente, mdl. ydelse = 10.275 kr., altså en forskel på kr. 3.855 kr. pr. md. ift. 0 pct.

Forskellen pr. måned bliver noget større, faktisk næsten dobbelt så stor, hvis der er tale om afdragsfrie lån. Men ydelsen er stadig lavere end versionen med afdrag. Men i eksemplet her vil en familie med et lån på 2 mio. altså have en årlig udgift på kr. 46.000 mere om året, hvis renten går fra 0 pct. til 6 pct. 

Det er disse regnestykker, der skal styre dine beslutninger, og ikke psykologi.

Skal du så gøre noget?
Skal du skifte din variable rente ud med fast rente? Det afhænger selvfølgelig helt af din aktuelle situation. 

Hvis dit regnescenarie viser, at din økonomi får alvorlige problemer, hvis den variable rente overstiger 5 pct., så du bør måske søge over i en fast rente for at sikre, at du ikke ender i det scenarie. I skrivende stund findes der et fastforrentet 4 pct. lån til en rimelig kurs.

Mener du, at inflationen fortsætter med at stige og at renten gør det samme, måske til 7, 8 eller 9 pct., så kan du – selvom dit regnescenarie viser, du har råd til hørere rente – vælge at gå i fast rente for at spekulere i at kunne lave en kursgevinst på et senere tidspunkt 

Endnu en overvejelse kan være, hvornår du skal vælge et F-kort lån fremfor et F5-lån, når nu de koster næsten det samme. Det kan du vælge at gøre, hvis du tror, renten falder tilbage igen. Tror du det modsatte, trækker det derimod din beslutning mod F5.   

Uanset hvad, så kan det ikke nytte at ærgre sig, hvis udviklingen går i en anden retning, end du havde forventet, fordi ingen af os kan forudsige fremtiden. Derfor er disse regne-scenarier vigtige at have med i beslutningsgrundlaget – også så de kan også holde dig fra uhensigtsmæssige panikbeslutninger. For langt de fleste økonomier er det altså ikke de aktuelle renteudsving, der er den afgørende faktor – det bør det i hvert fald ikke være, hvis du er blevet rådgivet rigtigt. 
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg