Er det nu, du skal investere i illikvide aktiver?

Beierholm-viden-og-indsigt.jpg

Ingen af os kender det fremtidige omfang af den aktuelle uro eller om der venter en dybere krise forude. Derfor er der selvfølgelig grund til at være påpasselig og sørge for at have tilstrækkelig likviditet til at stå igennem en eventuel nedtur. Men det er også typisk i kriser, at der kan opstå gode opkøbsmuligheder.

Kan være attraktivt

I den foregående periode med meget lave renter, blev der flittigt købt ind af forskellige unoterede investeringer som et alternativ til obligationer, der jo ikke havde nogen rente og dermed heller ikke noget potentielt afkast. Nu har det ændret sig. Obligationerne giver igen rente og værdiansættelsen af unoterede aktiver er på vej ned.

Samtidig har nogle investorer i den foregående periode måske købt for meget, eller har nu fået brug for likviditet, og det kan give ekstra gode betingelser for at købe ind. Men du skal som altid se dig for og forholde dig til, om investeringerne passer ind i din formuestrategi. Unoterede investeringer er mere komplekse at forstå end almindelige aktier og obligationer, og derfor kræver det, at du bruger lidt ekstra tid på at forstå, hvad du investerer i.

Illikvide aktiver kort fortalt

Illikvide aktiver købes og sælges udenfor børserne og er oftest meget illikvide, hvilket vil sige, at du som investor ikke bare lige kan sælge din investering igen, hvis du skulle få brug for pengene. Tidshorisonten på at komme ud igen kan være alt fra nogle få måneder til mange år.

Du finder illikvide investeringer indenfor mange forskellige områder. Det kan være infrastruktur, vedvarende energi, kapitalfonde (private equity) eller ejendomme. Men det kan også være unoterede obligationer, aktier i meget små selskaber og direkte udlån mv.

Forskellene på likvid og illikvid

Folder vi begrebet ud med ejendomsinvestering som eksempel, så kan du i den illikvide ende af skalaen købe en konkret ejendom, som du udlejer. Der kommer ikke nogen ny pris dagligt, typisk kun på årsbasis i forbindelse med regnskabet eller hvis du skal have nyt lån deri. Du kender selv ejendommen og økonomien i detaljer, hvilket kan give en tryghed omkring investeringen. Til gengæld kan det tage lang tid at sælge den igen, alt efter hvordan markedet ser ud.

I den mest likvide ende af skalaen, handler du på Børsen. Det kan være en aktie i et stort ejendomsselskab eller en fond/ETF med mange forskellige børsnoterede ejendomsselskaber. Prisen får du dagligt, da aktierne handles ofte – derfor kan du også nemt sælge det hele eller dele fra efter behov.

Imellem de to yderpunkter findes en række andre muligheder. Et sted midt på skalaen kunne det være en unoteret ejendomsfond. Det kunne være en fond med flere forskellige ejendomme, som du dermed indirekte køber dig ind i. Fonden er ikke børsnoteret, men styret af en udbyder og med værdisætning eksempelvis kvartalsvis. Skal du sælge fra, kan du med en vis sandsynlighed sælge til andre investorer, da der løbende er en værdiansættelse og efterspørgsel på denne type investeringer. Alternativt kommer du ud, når fonden har frasolgt ejendommene igen og udløber.

På samme vis med andre aktivklasser. Er det aktier, har vi i den ene ende af skalaen børsnoterede aktiefonde eller store likvide aktier som Apple eller Novo etc., som er meget nemme at omsætte. I den anden ende har vi illikvide investeringer i selskaber i form af f.eks. private equity (kapitalfonde) eller sin egen virksomhed.

Inden for rentebærende aktiver findes der eksempelvis danske stats- og realkreditobligationer i den likvide ende af skalaen, mens direkte udlån, pantebreve og lignende er at finde i den illikvide ende - og midt imellem bl.a. mindre virksomhedsobligationer og unoterede gældsfonde.

De illikvide aktiver er mindre volatile og kan deraf give mere stabilitet i porteføljen...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Fordele og ulemper

Illikvide aktiver kan være mere gennemskuelige, hvis det er direkte investeringer som f.eks. en ejendom eller en virksomhed, du selv har indflydelse på. Men de kan også være meget komplekse, hvis du deltager i en stor fond med et meget bredt mandat til at investere. De likvide investeringer er nemmere at forholde sig til, men efterlader dig derimod stort set uden for indflydelse.

De mest likvide investeringer kommer med større og flere udsving, da der stilles priser hver eneste dag, og det øger risikoen for at træffe forhastede beslutninger. Som investor er det svært at undgå, at blive påvirket af kursudsving, selvom man godt ved, at der er mange år til at pengene skal bruges. Omvendt har du fordelen ved at kunne agere mere agilt, hvis det bliver nødvendigt. Du har handlefrihed og du er ikke i tvivl om prisen, som dikteres dagligt af markedet.

De illikvide aktiver er mindre volatile og kan deraf give mere stabilitet i porteføljen. Det kan føles mere sikkert, men er stadig forbundet med risiko. Lidt groft sagt kan man sige, at det er lidt at narre sig selv. For hvis noget ikke har en pris, fordi det ikke kan handles, er det så mere eller mindre sikkert, end noget som svinger meget i pris, men trods alt kan sælges. Det er der ikke noget rigtig svar på og den psykologiske påvirkning er også en vigtig del af at investere.

Ved illikvide investeringer følger også den ulempe, at du ikke kan rebalancere i din portefølje lige så fleksibelt. Til gengæld opnås der ofte et lidt højere afkast over tid, da du får en præmie for at binde pengene i en længere periode.

Så det er andre typer risici, du tager med illikvide investeringer og der er altså unægtelig også noget psykologi heri. Variationerne er mange og hver især har de forskellige egenskaber. Det handler om, hvad du vil – og om det er det rette for dig, afhænger naturligvis af flere ting.

Stresstest din egen likviditet

Først og fremmest kræver det, at du selv er komfortabel med din egen likviditet. Bliver du tvunget til at sælge en illikvid investering, som under en krise typisk er endnu mere illikvid, kan det have stor betydning for prissætningen af dit aktiv Derfor vil det ofte være et dårligt tidspunkt at skulle sælge under en krise.

Af sammen grund skal du sikre dig, at du har tilstrækkelig likvid formue, så du ikke bringes i en sådan situation. Det er vigtigt altid at stressteste sin økonomi først.

Måske du er likvid nu, men er det også tilfældet, hvis dine aktier falder 30-40 pct. og dine renteudgifter stiger yderligere? Du skal have råd til at binde dine penge i en længere periode.

Kig på helheden

Samtidig er det vigtigt at have fornuftig risikospredning i din portefølje. Har du i forvejen et forældrekøb eller egen virksomhed, som er en illikvid investering, skal den øvrige del af din portefølje måske være mere likvid.

Har du en lang tidshorisont og en større fri formue eller en større opsparing i en virksomhedsordning eller holdingselskab, kan det til gengæld være meget oplagt også at tænke illikvide investeringer ind. Du skal kigge på helheden i din formuesammensætning og derfra vurdere, hvor på førnævnte skala, du skal slå ned – og som ofte er en kombination at foretrække.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg