Betyder størrelsen noget? Når du investerer, gør den

Beierholm-finanisel-rådgivning-aktivallokering2.jpg

Når du investerer i aktier, er der forskellige faktorer, du kan navigere efter. Du kan udvælge efter brancher, geografi, virksomheder med høj vækst eller med store værdier og lav gæld, og så kan du også udvælge efter markedsværdien på alle selskabets aktier – også kaldet cap size.

 

Undgå micro-selskaber

Der opereres med begreberne small (mindre selskaber), mid (mellemstore selskaber) og large cap (de største selskaber). Dertil kommer micro-selskaber, som du herhjemme blandt andet kan investere i igennem First North, der er en alternativ markedsplads til den egentlige børs.

Når vi taler cap size, er det vigtigt først at sondre mellem small, mid og large cap, og så disse micro-selskaber, som er en historie for sig. Her bør du være særligt påpasselig og huske, at der ikke er samme krav til selskaberne, som der er ved reelle børsnoteringer, og at der derfor gælder nogle andre regler for selskaberne, ligesom de skattemæssigt også kan blive behandlet forskelligt i forhold til almindelige børsnoterede aktier.

Vi anbefaler som udgangspunkt ikke disse investeringer til vores kunder. Det kræver i hvert fald, at man som investor har en særlig interesse, en særlig viden eller et ønske om at støtte selskaberne. Det er meget få private investorer, der faktisk har tjent penge her, da størstedelen af denne type selskaber historisk ikke har formået at levere et positivt afkast til investorerne.

 

Small, mid eller large cap?

Når vi taler small cap og mid cap kontra large cap, kan der til gengæld være god fornuft i at have begge dele med i din portefølje, da de typisk har forskellige karakteristika og klarer sig godt i forskellige perioder.

Med small cap, mid cap og large cap, er det vigtigt at have for øje, at der er en geografisk forskel på, hvad der defineres som small, mid og large cap, i forhold hvilken børs, vi taler om. I USA er alting som bekendt meget større, det gælder også de børsnoterede selskaber. Så et small cap selskab i USA kan godt have samme størrelse som et large cap selskab i Danmark. Kategoriseringen afhænger altså af, hvilket markedet, du opererer på.

Fordelen ved de små selskaber, ikke mindst på de mindre børser som i Danmark, er, at mange af de større investorer på markedet ikke har samme fokus på dem. Derfor kan der være muligheder for at finde nogle underanalyserede og undervurderede selskaber, som kan være gode investeringscases.

Pointen er, at det kan være en god ide at kombinere. Data viser, at det kan være godt at placere sig midt for...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Du skal til gengæld være opmærksom på, at der er en anden likviditetsrisiko, som betyder, at du ikke kan komme ind og ud af disse med store beløb på samme måde som i store selskaber. Det er samtidig forklaringen på, at de store investorer ikke har fokus på denne type selskaber.

Heri ligger en fordel ved investering i de store selskaber, idet de kan være mere sikre i forhold til prisfastsættelsen, da der i højere grad handles og analyseres. Der er så ikke på samme måde mulighed for at finde et selskab, andre ikke har fundet, men derimod får du nogle andre fordele. Det er relativt nemt at sælge fra igen og du skal ikke være så bekymret for, om selskaberne er prissat korrekt i forhold til markedets forventninger.

 

Den gyldne middelvej

Med mid cap-selskaber får du en blanding. Der kan være stor forskel, men data viser, at du med de mellemstore selskaber får lidt af det bedste fra begge sider, hvilket giver dig det bedste afkast og risikoforhold – i hvert i lange perioder.

Ofte er mid cap også den mest homogene gruppe, du kan investere i. I large cap kategorien kan de største selskaber være markant større end mindste af de store selskaber. Tilsvarende kan de mindste small cap-selskaber være meget mindre end de største small cap-selskaber.

Historisk er det også grupperingen af mid cap-selskaber, der har fulgt udviklingen i det pågældende lands økonomi bedst. Der er en risiko for at nogle få store large cap-selskaber påvirker og flytter markedsindeks markant – det slipper du for med mid cap. Du kommer med mid cap også væk fra de helt små og undgår den illikviditet, der følger med her. Du får typisk en bedre spredning på sektorer, der minder mere om den reelle økonomi. Du har typisk også en udvikling, der ligeledes minder mere om den reelle økonomi, fordi du ikke har de helt store selskaber, der fylder meget, uden det nødvendigvis har noget med udviklingen i den reelle økonomi at gøre.

Kombiner

Pointen er, at det kan være en god ide at kombinere. Lige nu har vi en periode, hvor de største selskaber har klaret sig bedst, og det er derfor ikke usandsynligt, at der nu kommer en periode, hvor de mindre selskaber kommer til at klare sig bedst. Selvom det måske kan føles mest sikkert kun at investere i de store selskaber, så er kombinationen ofte den bedste løsning.

Du bør derfor ikke ligge for tungt i de helt store selskaber, men pas også på med at investere i de allermindste. Det kan være fornuftigt at supplere store selskaber med små og ligeledes placere sig i mid cap-kategorien. I praksis gøres det nemmest ved at finde nogle gode fonde med særligt fokus på de forskellige størrelser på selskaberne.

Data viser, at det kan være godt at placere sig midt for. Der er en lidt højere risiko, men også et højere afkast – hvorimod der ved de små selskaber i perioder er et højre afkast, men der er også en noget større risiko.

Hver især har small, mid og large cap forskellige egenskaber og samlet set kan kombinationen sikre dig en mere stabil og mindre risikabel investering og dermed et bedre risikojusteret afkast over tid

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg