Beskatning af el- og plug-in hybridbiler justeres

Et nyt lovforslag om beskatning af fri el- og plug-in hybridbiler er sendt i høring. Vedtages forslaget, vil reglerne for beskatning af fri bil blive justeret, hvor særligt de, der kører i rene elbiler, tilgodeses. Tilmed kan arbejdsgivere tilbyde skattefri opladning af private biler. De nye regler har dog kun virkning i en begrænset tidsperiode fra 2023-2026.

Beierholm-ladestandere

Ændring i beskatningsgrundlaget

Det følger af høringsforslaget, at der vil ske en justering af beregningsgrundlaget for el- og plug-in hybridbiler, der stilles frit til rådighed for medarbejderen af arbejdsgiveren.

  • Beregningsgrundlaget for el-biler reduceres
  • Beregningsgrundlaget for plug-in forøges.

Reduktionen på el-biler begrundes med et ønske om at sætte skub i udbredelsen af disse. Derfor vil man give et fradrag på DKK 15.000 i beregningsgrundlaget for el-firmabiler. Værdien af fri bil reduceres derfor reelt ”kun” med op til DKK 3.225 årligt. For en topskatteyder vil det give en skattebesparelse på op til DKK 1.800 årligt eller DKK 150 om måneden.

Har man derimod en plug-in hybrid som firmabil, da må man finde sig i et tillæg i beregningsgrundlaget på DKK 30.000 efter høringsforslaget. For en topskatteyder vil det give en forøgelse af skatten på op til DKK 4.000 årligt eller DKK 333 om måneden.

I tabellen nedenfor har vi illustreret teknikken i praksis for en bil, der stilles til rådighed i 2023:

Opgørelse ved elbilDKK
Nyvognspris600.000
Fradrag-15.000
Beskatningsgrundlag585.000
23,5% < DKK 300.00070.500
21,5% > DKK 300.00061.275
Miljøtillæg3.330
Beskatningsgrundlag135.105

 

Opgørelse ved plug-in hybridbilDKK
Nyvognspris600.000
Tillæg30.000
Beskatningsgrundlag630.000
23,5% < DKK 300.00070.500
21,5% > DKK 300.00070.950
Miljøtillæg3.330
Beskatningsgrundlag144.780

 

Overvejer man at få en af de ”billigere” elbiler som fri bil, skal man være opmærksom på, at minimumsbeskatningsgrundlaget fortsat vil udgøre DKK 160.000. Det betyder, at hvis bilens beregningsgrundlag er under dette, så vil beskatningsgrundlaget blive hævet til DKK 160.000. Et fradrag i grundlaget vil ej heller ændre på dette.

Skattefrit arbejdsgiverbetalt el

Traditionen tro er medarbejdere blevet beskattet af værdien af arbejdsgiverbetalt el - på lige fod med øvrige skattepligtige personalegoder - når de har opladet deres private biler på arbejdspladsen.

Fremadrettet vil det dog være uden skattemæssige konsekvenser for medarbejdere, når de oplader deres private biler på arbejdspladsen. Ordningen omfatter både hel og delvis vederlagsfri el.

Det følger af lovforslaget, at den foreslåede ordning ikke vil have konsekvenser for de ansattes mulighed for skattefri godtgørelse af erhvervsmæssig befordring i egen bil. Ej heller vil muligheden for at få befordringsfradrag blive påvirket.

Vores kommentar

I mange år har reglerne om beskatning af fri bil været uændret, men de seneste år har praksis ændret sig en del, og partierne på Christiansborg har også følt trang til at ændre på reglerne, således at ”grønne” biler tilgodeses.

De gennemgåede ændringer gælder ud fra vores forståelse af lovforslaget med tilbagevirkende kraft. Således vil nye som allerede eksisterende ordninger om fri bil blive omfattet i perioden 2023-2026.

Lovforslaget har høringsfrist den 6. oktober 2022, og hvis det bliver vedtaget, så træder reglerne i kraft pr. 1. januar 2023.

 

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget eller har behov for assistance, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.