Aktivallokering er grundstenen for din investering

Beierholm-finanisel-rådgivning-aktivallokering.jpg

Samme budskab, leveret med forskellige vinkler, har de sidste mange år været et tilbagevendende tema i medierne og har for nyligt været det nu igen. Både professionelle investorer, professorer i indland og udland samt Nationalbanken har undersøgt det igennem de seneste mange år. Vi har også selv hos Beierholm Finansiel Rådgivning skrevet om det flere gange – og gør det nu igen. Aktiv forvaltning er i de fleste tilfælde en dårligere forretning for investorerne end passiv forvaltning, fordi den mulige mergevinst generelt set ikke opvejer de højere omkostninger. 

Aktiv vs. passiv forvaltning

Når du investerer i aktier, er et af de valg, du skal træffe, om du ønsker at investere via en aktiv forvaltet aktiefond eller en passivt forvaltet. Vælger du aktiv forvaltning, køber du ind på ideen om, at den pågældende fond kan slå markedet. Men prisen er ofte høj og afkastet sjældent bedre end markedsgennemsnittet, og i de fleste tilfælde endda under, når omkostningerne er trukket fra. 

Vælger du passiv forvaltning, vælger du at følge udviklingen i et såkaldt markedsindeks – f.eks. verdensindekset MSCI World eller det danske C25 indeks. Her er målet et afkast, der svarer til markedsgennemsnittet. En passiv fond har også omkostninger, men de er væsentligt lavere og afkastet kommer dermed meget tæt på markedsafkastet, hvis fonden gør som den skal.

Historisk har det som investor været en bedre forretning at gå med den passive forvaltning. Det betyder ikke, at aktiv forvaltning ikke har sin berettigelse i nogle tilfælde. Men der skal for det første være en reelt aktiv forvaltet fond, dvs. et lavt antal aktier i fonden og en høj ”active share”. Det skal være på mindre markeder. F.eks. small eller mid cap med en lokal forvalter og så må omkostningerne ikke være for høje, da det minimerer sandsynligheden for merafkast på den lange bane. 

Så i praksis bør du opbygge porteføljer med en bred base af gode og billige indeksfonde og så supplere med enkelte aktivt forvaltede investeringer, hvor det giver mening. For begge løsninger har sine fordele og ulemper, og selvom det som nævnt er en gammel diskussion, så er den stadig relevant - men det er dog ikke den vigtigste beslutning i forhold til dine investeringer.
 

Aktivallokering - det er her, du lægger fundamentet for opbygningen af din portefølje...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Det vigtigste er aktivallokering

Du skal starte et helt andet sted. En god investeringsstrategi starter med kortlægningen af din risikotolerance, din tidshorisont og med afsæt heri den rette fordeling mellem aktiverne, du investerer i. Altså aktier, obligationer, ejendomme og andre alternativer. Det hedder også aktivallokering – ikke at forveksle med aktiv forvaltning. 

Det er her, du lægger fundamentet for opbygningen af din portefølje – den overordnede fordeling af din formue. Her du tager stilling til, hvor stor en procentdel af din formue, der skal placeres i de enkelte aktivklasser og typer. Du kan altså bruge de passivt forvaltede fonde til aktivt at lave den for dig rigtige aktivallokering.

Taler vi ejendomme, kan det være privat ejendom, udlejningsejendomme eller ejendoms-aktier. Indenfor aktier skal du tage stilling til den geografiske fordeling – eksempelvis mellem danske, europæiske, globale eller kinesiske aktier. Branchen er også et vigtigt parameter, altså om det er medicinal, tech eller finans etc. Og ligeledes hvordan fordelingen skal være mellem bestemte ”faktorer” som value vs. vækstaktie eller stabile vs. momentum mv. 

Der er altså en geografisk, en sektor/branche og en faktor betragtning, du skal tage stilling til. Det samme gør sig gældende for obligationer, hvor der er stor forskel på f.eks. danske realkreditobligationer, High Yield virksomhedsobligationer og statsobligationer fra vækstlande (emerging markets) etc.

Igennem disse valg skal du sørge for at opnå en fornuftig risikospredning i din portefølje. Og først når du er igennem denne del af processen, og således har truffet valg om, hvor stor en andel de forskellige aktiver skal udgøre af din portefølje, så kan du tage næste skridt og begynde overvejelserne om du ønsker at gå med aktiv eller passiv forvaltning – eller måske en kombination.
 

Beierholm-finanisel-rådgivning-aktivallokering2.jpg

Stir dig ikke blind på forvaltningsform

Måske du er nået frem til, at ti procent af din formue skal investeres i danske aktier, og du skal nu tage stilling til, hvilken fond, du vælger. Skal det være en, der aktivt plukker danske aktier eller skal du vælge en, der følger C25 indekset eller MSCI Denmark. 

Afkastet vil være forskelligt, alt efter hvilken du vælger. MSCI Denmark gav ca. plus 1 pct. i 2022, mens C25 gav minus 12 pct. Så selvom begge er danske aktieindeks, som du kan investere i via passive fonde, varierer afkastet væsentligt i dette tilfælde. På samme måde er både Nasdaq100, SP 500 og Dow Jones Industrial indeks tre meget brugte amerikanske aktieindeks, men med vidt forskellige afkast for 2022 - henholdsvis -33 pct., -18 pct. og -7 pct. (målt i DKK). Havde valget været aktivt forvaltede fonde, kunne udfaldet være blevet lige så forskelligt afhængigt af, hvilket fokus fonden har. Så det er altså vigtigt at have for øje, hvad det reelt er, der investeres i. 

Pointen er, at der er ingen garantier, uanset hvad du vælger. Prisen betyder, at de aktive fonde er bagud på point fra start, og historien viser, at det er svært at indhente dette, ved at forsøge at forudsige den fremtidige udvikling præcist og dermed slå markedet – og at gøre det over en årrække er endnu sværere.

En gang i mellem fremhæves enkelte fonde/forvaltere, fordi de har gjort det. Men der skal du huske, at det er nogle få ud af mange tusinde, og at du ikke hører om dem året efter, hvor det går galt og de ikke længere er en del af statistikken. Det er meget menneskeligt at tro på, at det kan lade sig gøre og at vi har fundet indehaveren af de vise sten, og været så heldig, at vedkommende vil dele sin viden med os (mod betaling). Derfor bruges der også ofte uforholdsmæssigt meget tid på den del af investeringsplejen. da det på ingen måde er det mest afgørende for din investering.

Få styr på din strategi

Det vigtigste er aktivallokeringen. Derfor skal du bruge de fleste af dine kræfter her. Der-næst kan du stille spørgsmålet, om du tror på aktiv forvaltning eller passiv forvaltning. På nogle få områder kan det være en fin løsning at gå med aktivt forvaltede fonde. 

Det kan det være på de små aktier og på forvalterens egen hjemmebane, hvis vel og mærke du ikke betaler for meget i ekstra omkostninger, og typisk hvis du er en meget stor kunde, som kan forhandle en god pris hjem. 

Men start med at fokusere på, hvordan du skal opbygge din portefølje, så den arbejder for dig og samtidig er tilpasset din situation – og det er bl.a. her en rådgiver skal bidrage. Det er her, rådgivning skaber mest værdi.

Du kan her læse mere om, hvilken rådgivning vi kan tilbyde dig.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg