5 investeringsråd - til både op- og nedture

 

1. Vær bevidst om din risikoprofil og hav en strategi

Vi oplever en tendens til, at man som investor nemt kan blive fristet, eller ligefrem ”lokket”, til at tage mere risiko i jagten på et højere afkast. Det kan føre til, at du ender med en større risiko end ønsket, og er timingen forkert, kan det blive dyrt. Omvendt støder vi også på investorer, som går glip af mulige afkast, ved ikke at tænke langsigtet nok med deres formue.

Vær derfor opmærksom på, at du ikke satser for meget, men at du fortsat træffer dine beslutninger på et oplyst og velovervejet grundlag. Groft sagt handler det om at balancere sin grådighed og frygt. For at gøre det, skal du klarlægge din risikoprofil og få lavet en langsigtet formueplan. Tilsammen bliver det til din investeringsstrategi, som er et vigtigt værktøj.

Din strategi skal afspejle din risikovillighed og investeringshorisont på forskellige dele af din formue. Den munder ud i en sammensætning af porteføljen på forskellige aktiver, men også en stillingtagen til, hvor likvid eller illikvid din portefølje kan tåle at være.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-gode-investeringsråd.jpg

2. Spredning kan være din redning

Når du sammensætter din portefølje, er risikospredning en væsentlig faktor i forhold til at opnå et godt risikojusteret afkast. Denne spredning er afgørende for den samlede risiko, du ender med at tage, og har derfor direkte indflydelse på, hvor hårdt du rammes, hvis afkastene svinder ind i en periode, eller der kommer tumult på finansmarkederne.

Som et eksempel, kan vi se, at mange danskere har en forkærlighed for danske aktier, måske pga. kendskab til selskaberne. Men du bør også kigge ud over landets grænser, for at sikre dig optimal risikospredning.

Det handler dog ikke kun geografisk spredning, men også spredning på aktier fra selskaber i forskellige brancher. Og de fleste kan med fordel inkludere andre værdipapirer som både højrenteobligationer og mere stabile obligationer. Yderligere spredning kan opnås ved brug af alternative aktivklasser, som historisk ikke har svinget i takt med de traditionelle værdipapirer. Der er altså en række måder at nå en fornuftig risikospredning på og dermed reducere din risiko, uden det går ud over det langsigtede afkast, eller øger risikoen, uden samtidig at øge den samlede risiko på tværs af porteføljen.

 

3. Omkostningseffektivisering øger dit afkast

Investeringsomkostninger har en afgørende indflydelse på dit endelige afkast. Hvis markedsafkastet er 6 pct. og dine omkostninger er 1,5 pct., så mister du en fjerdedel af dit afkast til omkostninger. Hvis markedsafkastet kun er 3 pct. og dine omkostninger stadig er 1,5 pct., mister du halvdelen af dit afkast – og dette vel at mærke uden at reducere din risiko med tilsvarende 50 pct.  Glem derfor ikke at holde et ekstra øje med, hvad du betaler i omkostninger for din investeringsløsning.

Over årene bliver det med rentes rente betydelige besparelser. Har du for eksempel investeret 1 mio. kr. over 20 år, og halverer dine omkostninger fra 1,5 pct. til 0,75 pct., vil du efter 10 år have tjent kr. 100.000 mere og efter 20 år hele kr. 300.000 mere. Det er altså henholdsvis 10 pct. og 30 pct. mere i afkast til dig, uden forhøjelse af din risiko.

 

4. Udeluk ikke kontanter og indfrielse af gæld

Behov og sikkerhed for likviditet kan være fornuftigt i relation til at have nogle kontanter. Efter år med negative eller ingen renter på indlån, ser vi nu igen fornuftige indlånsrenter flere steder, og det kan være en god ide at have lidt til en regnvejrsdag. Sikkerheden ved at have en god likviditetsbuffer kan også være afgørende i forhold til at føle sig komfortabel, ved at have de langsigtede briller på for resten af formuen.

Kontanter er nemt, fleksibelt og uden omkostninger. Her er ingen eller begrænset risiko – sidstnævnte er dog afhængigt af beløbet i forhold til indskydergaranti. Så vær ikke afskrækket af at have kontanter stående. Med en lille indsats kan du afsøge markedet og ofte få en væsentlig højere rente, ved at placere dem på en bundet konto i din egen bank, eller flytte dem til en bank med bedre indlånsrenter eller til en pengemarkedsfond.

Ligeledes kan det være relevant også at tænke et ekstraordinært afdrag på eventuel gæld ind i dit samlede regnestykke. Renten på udlån er også steget de senere år, og den sparede rente, ved ekstra afdrag på gæld, kan give et godt afkast i forhold til risikoen. Overvej derfor, om det kan være mere fordelagtigt for dig at indfri gæld, frem for at investere eventuelle frie midler. Særligt hvis du har en friværdikonto eller anden kreditfacilitet, hvor pengene kan hæves igen.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-Urolige-markeder.jpg

5. Sund fornuft og realisme er din ven

Endelig er det vigtigt at huske på, at ingen af os kender de fremtidige afkast. Heller ikke økonomer, som kan have forskellige synspunkter. Turbulens er ikke ualmindelig, men omfanget er uforudsigeligt.

Omvendt kan det også være dyrt at gå glip af et afkast i de gode år, og derfor handler det ikke om at sadle fuldstændigt om for at imødegå en eventuel nedgang på markederne, men nærmere at tilpasse sin risiko til det rigtige niveau.

Som med så meget andet, så handler det kort og godt om at bevare sin sunde fornuft og forblive realistisk – og ikke blive hverken overoptimistisk og grådig eller pessimistisk og bange. Det gøres bedst ved at lægge en strategi og sørge for, at den bliver fulgt, både når euforien og panikken rammer.

 

Fra generelle betragtninger til konkrete regnestykker

Husk på, at disse betragtninger er generelle og baseret på aktuelle bevægelser i markedet. Hvad der giver mening for den enkelte investor og hvilket risiko niveau, der er det rigtige, er en individuel sag. Men uanset hvad, så kan du med fordel have ovenstående fem overvejelser med dig, når du skal tage beslutninger om din økonomi og dine investeringer.


 

Læs også