Hvordan påvirker ny lov om udbytteskat dine investeringer?

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-investeirngsanalyse.jpg

Vi har i Danmark haft nogle særregler, som forfordelte danske investeringsforeninger, når de investerede i og fik udbytte af danske aktier. Det har betydet, at udbytter i foreningen har været skattefrie inde i selve fonden, og først er blevet beskattet, når investorerne har fået udbetalt udbytter fra investeringsforeningen. 

Den nye lov, som kommer på baggrund af en EU-afgørelse, der anfægter de danske investeringsforeningers særstatus i forhold til udenlandske investeringsforeninger, fjerner nu disse særregler, og det vil have effekt på afkastet for nogle investorer.

Hvad betyder det?

For dig som investor betyder det, at fonden af det udbytte, som de bagvedliggende aktier i foreningen (fonden) giver, skal betale 15 pct. i skat. Udbytteprocenten har historisk ligget på ca. 2 pct., men kan variere fra år til år. Altså skal fonden betale 15 pct. skat af de 2 pct. udbytte, i alt 0,3 pct. 

For hver 100.000 kr., du har investeret, i denne type fond, er det altså 300 kr. af afkastet, der forsvinder i dansk skat. Det lyder måske ikke af meget, men afhængig af størrelsen på din investering og tidshorisonten, kan det over år blive et mærkbart beløb.

Hvis du vil undgå at blive ramt på afkastet af den ekstra beskatning, har du muligheder for at gøre noget...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Hvad er alternativerne?

Hvis du vil undgå at blive ramt på afkastet af den ekstra beskatning, har du muligheder for at gøre noget. 

Du kan vælge selv at købe de enkelte aktier fremfor en investeringsforening, men det bliver dyrt i omkostninger, at skulle have så mange enkeltaktier. Du slipper for de 15 pct. på udbytte, som fonden skal betale, men i de fleste tilfælde vil de i stedet blive brugt på handelsomkostninger og administration.

Du kan også købe en udenlandsk fond (ETF), der investerer i danske aktier og som også er noteret på den danske børs. Den betaler også de ca. 0,3 pct. i ekstra skat, men er lidt billigere i de øvrige omkostninger inde i fonden og får derfor samlet set en omkostningsmæssig fordel på 0,15 pct. Før lovændringen var de danske indeks foreninger samlet set billigere, men kun på grund af skattefordelen. På pensioner og i selskaber er der ingen skattemæssig forskel på, om du har købt en ETF eller en dansk investeringsforening. Men er det almindelige beskattede (”frie”) midler, kan det være en fordel med den danske fond, da den er realisationsbeskattet.

Selvfølgelig har udbytteskatten i fonden en effekt, når du skal give afkald på 0,3 pct. mere af dit afkast. Men inden, du går i gang med at lave en masse ændringer pga. den nye skattelov, skal du huske at se på de samlede omkostninger, udover skatten både i fonden, handelsomkostninger og evt. depotgebyr.

Hold fokus på de øvrige omkostninger

Selve omkostningen, ved at investere i en dansk indeks investeringsforening, kan nu findes ned til ca. 0,35 pct. Ser vi blot et år tilbage, var den faktisk på ca. 0,5 pct. Prisnedsættelsen kom samtidig med, at der kom et par billigere alternativer fra udlandet, så nogle steder i branchen virker konkurrence stadig.

Altså betalte du for et år siden 0,5 pct. i omkostninger, men havde glæde af skatterabatten. Nu er investeringsomkostningerne faldet til 0,35 pct., men til gengæld skal du betale skatten, der forventeligt er 0,3 pct. Samlet giver det en omkostning på 0,65 pct. Altså ikke meget mere, end hvad du skulle betale for et år siden. 

Det skal understreges, at dette omkostningsniveau kun er gældende, hvis du har valgt de billige investeringsforeninger. Der findes også dyrere, hvor prisen som regel er over 1,5 pct. Plus de 0,3 pct. i skat, lander de samlede omkostninger her på 1,8 pct.

Det giver derfor meget større effekt at udskifte en forening, hvor du betaler 1,5 pct. i investeringsomkostninger med en, hvor du kun betaler 0,35 pct.

Så i stedet for udelukkende at fokusere på udbytteskatten i fonden, giver det bedre mening at fokusere på samlede investeringsomkostninger. Fordi, er du bekymret for betydningen af en ændring på 0,3 pct., så forstil dig betydningen af at reducere omkostningerne med 1,2 pct., som mange ofte kan.

Omkostningernes effekt bliver tydelige med årene

For at illustrere betydningen over tid har vi sat et eksempel op, hvor de bagvedliggende aktier i fondene alle giver 6 pct. i afkast før skat og omkostninger. Heraf er de 2 pct. årligt udbytte. Derfra trækker vi omkostningerne i fondene og viser så afkastet før og efter de nye regler. Den udenlandske ETF er det samme før/efter, da den hele tiden har skulle betale denne 15 pct. skat på udbyttet.
 

Beierholm - Finansiel Rådgvining - grafik investeringsomkostninger.JPG

 

Det ses tydeligt at investeringen vokser pænt over tid i alle tilfældene. På fem års sigt ser forskellen ikke så stor ud, men her er der altså allerede en forskel på næsten 9 kr. (ud af kr. 100 investeret) fra dårligste til bedste scenarie. Efter 20 år er forskellen markant og nu på hele 72 kr. Der er altså mange penge hentet, ved at spare omkostninger hvert år.

Ser vi isoleret på den forsvundne skattefordel, betyder det 2 kr. efter fem år, 5 kr. efter ti år og 17 kroner efter 20 år. Halvdelen af denne ekstraomkostning kan imødekommes ved at skifte til den billigere ETF. Dog med tanke for skatteforhold og handelsomkostninger.

Betyder denne ændring så, at du skal gøre noget? 

For mange investorers vedkommende er effekten af at få en god spredning og praktisk håndtering af en vifte af danske aktier stadig attraktivt, også selvom om ”omkostningen” stiger med ca. 0,3 pct. Men det kan ændre på, hvilken fond det bedst kan svare sig at investere i.

Man kan altså udnytte anledningen til at vælge det billigste alternativ, som vil være en udenlandsk ETF. I andre situationer giver det stadig bedst mening at beholde eller vælge den danske investeringsforening både pga. beskatningsregler, men også qua et større udvalg. Har du en stor andel af danske aktier eller særlige ønsker til eksponeringen, kan det være mere attraktivt og nødvendigt at købe aktierne individuelt. 

Uanset er dette en god reminder om at se på dine investeringer som et helhedsbillede, der først og fremmest skal optimeres i forhold til din risiko, afkastpotentiale, omkostninger og skatteforhold.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg