Hvordan påvirker den høje inflation økonomien?

Beierholm-finansiel-rådgivning-inflation-investering.jpg

Uro på aktiemarkedet, store rentestigninger, høje energipriser og fart på inflationen. Der er nok at bekymre sig om. Hvad vi har i vente de kommende måneder, har ingen svaret på. Med så kraftige reaktioner på så relativt kort tid taler meget for, at inflation og rente vil falde tilbage. Faren er at økonomien ryger ind i en pris-lønspiral med bølgevis høj inflation, hvor den økonomiske smerte dermed fordeles over en lang periode. Der er dog overvejende sandsynlighed for, at inflationen vil lægge sig til er mere normalt niveau igen, da der allerede er gjort nogle modgreb og opmærksomheden på at undgå 1970’ernes eksploderende inflation er stor. Men nu er og her er inflationen høj. Lad os se nærmere på, hvordan den påvirker økonomien og dermed din købekraft.

Hvilken effekt har inflationen på den korte bane?

Høj inflation og højere renter har medført nervøsitet og uro på de finansielle markeder. Både aktier og obligationer er faldet i værdi hen over året, primært pga. den stigende rente. Nogle investorer har taget penge ud af markedet for at gå i kontanter eller helt korte obligationer. Både for at reducere risikoen i deres porteføljer, men også fordi man nu kan få en rente i stedet for at betale negativ rente. Et par procent i sikker rente er bedre end et usikkert aktieafkast, tænker mange mere kortsigtede investorer.

Det er ikke kun som investorer, vi bliver mere forsigtige. Højere priser og større elregnin-ger medfører, at vi begrænser og omfordeler dele af vores forbrug og bliver mere tilbage-holdende i vores økonomiske beslutninger. Dermed falder efterspørgslen på mange varer.

Vi kommer fra en periode, hvor vi på samme tid har oplevet udbudsproblemer og stor ef-terspørgsel. Det scenarie kan meget vel blive vendt på hovedet nu. Det vil så give prisfald og økonomisk opbremsning, hvilket vil bidrage til at tøjle inflationen. Dette kender vi også som en økonomisk cyklus. Tidshorisonten kender vi bare ikke.
 

 

Med en inflation på 8 pct., skal du, når der medregnes skat, lave 12-15 pct. i afkast for at bevare din købekraft...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Hvilken påvirkning har inflationen på den lange bane?

Det er kun tiden, der kan fortælle med hvilken hastighed og med hvilke udsving inflationen og økonomien udvikler sig. Lige nu oplever du sikkert, at dine værdier, i form af aktier og obligationer, er faldet i værdi. Til gengæld kan du forvente et højere afkast fremadrettet. Og bliver perioden med høj inflation kort, så vil økonomien køre videre derfra på et nyt normaliseret niveau.

Scenariet kan dog også blive, at inflationen bider sig fast og økonomien havner i en ond spiral, hvor priserne fortsætter med at stige. På sigt vil det betyde en større udhuling af din økonomi og købekraft. I den sammenhæng skal vi huske på, at det primært vil ramme de dele af økonomien, der de seneste mange år har haft gavn af den lave inflation og tilhørende rente. På den måde kan det betragtes som, at vi nu er ved at indhente noget af den inflation, vi ikke har haft og mister noget af det overnaturlige afkast, vi også har haft i en periode. I stedet for en jævn udvikling sker det nu mere pludseligt og i højere tempo, men selv med en langvarig periode med høj inflation vil økonomien i sidste ende normalisere sig og finde et nye passende niveau. 

Hvem rammer inflationen og hvordan?

Inflation er ikke kun negativt. De økonomiske konjunkturers kontraster bidrager til at sætte perspektiv på tingene og måden vi lever på – og det kan være ganske sundt. Lavkonjunkturen kan qua et mindre forbrug og større eftertanke f.eks. blive en gevinst for klimaet.

Dertil vil både høj- og lavkonjunkturerne ofte bidrage til en omfordeling af værdier i samfundet. Har du en investerbar formue, og har du ejerbolig, er det sandsynligt, du har tjent fornuftigt på de seneste 10 års optur. Til gengæld vil du så også opleve større tab, nu hvor vi står overfor en lavkonjunktur. Således kan det bidrage til udligning af økonomiske forskelle og mere ligevægt i samfundet. 

For den yngre generation, som er relativt nye på arbejdsmarkedet og skal påbegynde en pensionsopsparing, kan inflationen være gavnlig i form af lønstigninger, som kan kompensere for noget af udviklingen. Og at det forventelige afkast på den del af pensionen, som der indbetales nu, er væsentligt højere end for et år siden. 

Inflationen kan især ramme der, hvor der både har været tab på pension og øvrig formue, og som nu er et sted i livet, hvor opsparingen skal bringes i spil. Her er der ingen lønstigning til at kompensere for de højere priser, og opsparingen er således blevet mindre værd. Men som nævnt er det også dem med formue, der haft mest gavn af den lange periode med lave renter og stigende priser og gode afkast på stort set al der har været investeret i.
 

Beierholm - bevar roen på investeringsmarkedet

Hvad betyder inflationen for aktiemarkedet?

Med en inflation på 8 pct., skal du, når der medregnes skat, lave 12-15 pct. i afkast for at bevare din købekraft. Med den uro, den høje inflation skaber på aktiemarkedet, er det et ambitiøst mål.

Her skal det bemærkes, at mange investorer, da uroen satte ind, vil have været foran den oprindelige plan. Står du f.eks. midt i en femårsplan, så vil du, hvis vi fremskriver formue, med stor sandsynlighed være foran planen. Med inflationens påvirkning kommer du tilbage på niveau. Altså er det ikke hensigtsmæssigt at afstemme afkastforventninger fra det højeste niveau. Du skal finde et mere retvisende udgangspunkt.

Hvad betyder inflationen for boligmarkedet?

Det gælder også boligkøbere. Har du for år tilbage købt et hus til 2 mio. og siden har fået det vurderet til 4 mio. inden det så falder til 3,5 mio. Så kan du enten fokusere på at du har tabt en halv mio. eller at du har tjent 1,5 mio. Det er risikabelt at planlægge privatøkonomien efter, at huset skal være 4 mio. kr. værd.

Den høje inflation giver stigende renter og det presser boligmarkedet en smule, og vil formentlig igangsætte en recession i en eller anden form. På den korte bane er det derfor negativt for boligkøbere, idet der skal betales højere renter på lånene og det derfor ikke er muligt at købe for samme beløb.

Er du køber, kan du omvendt forvente lavere boligpriser, da der forventeligt vil være generelle prisfald som resultat af rentestigninger og opbremsningen i markedet. Og har du ønsker om at bygge om eller bygge nyt indenfor en overskuelig fremtid, kan det meget vel også blive billigere lige nu, end da der var allermest travlt og materialepriserne skød i vejret tidligere på året.

Hvordan navigeres bedst igennem inflationen?

Det handler først og fremmest om at bevare roen og lade være at panikke. Inflation er ikke unormalt og på et tidspunkt driver uroen over igen. Indtil da skal du forsøge at finde den rette balance og sørge for at have en passende likviditetsbuffer. Der kan være behov for at nedsætte forbruget, men er du tryg ved din økonomi, skal du måske ikke ændre din adfærd så meget. Det kan også vise sig at have fordele, nu hvor der vendes rundt på forholdene mellem udbud og efterspørgsel. Det kan være projekter i hjemmet, men det kan også give muligheder for opkøb af aktier og en højere rente på obligationer.

Heldigvis er de fleste danske økonomier rustet til at stå imod. Nogle vil dog blive økonomisk presset i en periode, men her er det trods alt positivt, at gælden udhules på lige fod med formue. Og selvom ens aktier og bolig måske vil falde på den korte bane, så vil en høj inflation på et tidspunkt også være med til at drive priserne op igen.

Husk også at forberede dig på, at det kommer til at ske igen. Indret din økonomi, så der er plads til perioder med udsving, så der er råderum i både gode og knapt så tider.
 

 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg