Tre muligheder for opsparing til børn eller børnebørn

Beierholm - ejerskifte i god tid.jpg

Interessen for investering har været stigende de senere år, bl.a. begrundet i et fokus på at undgå negative renter. Når det kommer til børnenes opsparing, som i flere tilfælde ganske vist går fri af negative renter, kan det også være fordelagtigt at investere - hvis det er penge, der først skal bruges år frem i tiden.

 

Tre muligheder for placering af opsparing

Hvis du ønsker at give dine børn eller børnebørn penge, eller hvis de selv vælger at opspare konfirmationspengene, er der reelt set tre muligheder for placering af opsparing. Alle har de fordele og ulemper – og så de kan sagtens supplere hinanden.

Den mest oplagte mulighed er børneopsparingen. Den har dog en begrænsning, idet der er et loft på, hvor meget du kan indsætte (6.000 kr. årligt og i alt 72.000 kr.). Derfor kan det for nogle blive aktuelt med en ekstra opsparing. 

I sådanne tilfælde kan det give mening at oprette en aktiesparekonto eller benytte en almindelig opsparing/et frit depot. Det kan være på initiativ fra forældre, men den kan også være i form af en ”bedsteforældrekonto”, eller det kunne være til børnenes konfirmationspenge el.lign. Husk i den sammenhæng, at du på børneopsparingen også kan oprette et depot og på samme vis investere pengene. Der er frit valg. Dog er det ikke alle banker, der tilbyder børneopsparingsdepot.
 

Risiko og tidshorisont

Når du skal håndtere investering på vegne af andre, påtager du dig et ansvar for andres penge. Her bør du som udgangspunkt agere mere forsigtigt, end du måske ville gøre med dine egne penge. Du skal også være opmærksom på tidshorisonten. 

På en børneopsparing giver det sig selv. Der er en fastlagt udbetalingsdato. Men er det f.eks. konfirmationspengene, der skal placeres, kan tidshorisonten være sværere at fastlægge. Det kræver derfor nogle indledende overvejelser, hvis du ønsker at etablere en opsparing udover børneopsparingen.

 

Skatteforhold

Udover risiko og tidshorisont skal du også se på, hvad der rent skattemæssigt betaler sig bedst. Her har børneopsparingen en klar fordel, og derfor har den også den førnævnte beløbsbegrænsning. Rente og investeringsafkast på børneopsparingen er alt sammen skattefrit, både undervejs og ved udbetaling, og derfor bør du altid udnytte denne mulighed først.

Herefter kan du oprette en supplerende opsparing/et frit depot i barnets navn, og hvis barnet ikke har anden form for indtægt, er der mulighed for at udnytte barnets frikort – så længe afkastet kommer fra investeringer, der beskattes som kapitalindkomst/renteindtægter. Er barnet under 18 år, lyder fribeløbet i 2021 på 36.900 kr. 

Køber du aktier eller investeringsforeninger, som er aktieindkomstbeskattet, skal du betale skat af dette (27-42 pct.). Derfor er der gode argumenter for at vælge investeringer, der beskattes som kapitalindkomst.
 

 

 BørneopsparingAlm. opsparing / Frit depotAktiesparekonto
Fordele
 • Skatteforhold
 • Kan investere i det meste
 • Ingen administration
 • Frikort kan benyttes
 • Ingen beløbsgrænse
 • Den mest fleksible
 • Højere beløbsgrænse
 • Lavere beskatning
 • Begrænset administration
Ulemper
 • Beløbsbegrænsning
 • Lang bindingsperiode
 • Tilbydes ikke af alle banker
 • Mere administration i form af bl.a. indrapportering til årsopgørelsen hos SKAT
 • Investeringsmuligheder begrænset til aktier 
 • Beskatning sker årligt

 

Andre forhold spiller også ind

Men skatteforhold er selvfølgelig ikke det eneste parameter, du skal vælge din investering ud fra. Har du en velbegrundet tro på, at en bestemt investering giver dig det bedste langvarige afkast, kan du vælge at gå efter det.

Ønsker du at investere i enkeltaktier, kan du med fordel oprette en aktiesparekonto, som kan kombineres med de øvrige to muligheder, og som har en højere beløbsgrænse – i 2021 er den 102.300 kr. (indeksreguleres årligt). Skal risikoen være høj, og har barnet måske selv nogle aktiepræferencer, er aktiesparekontoen at foretrække.

Skal du derimod have en investering med mere risikospredning, og et potentielt mindre afkast, via en bredere fordeling, vil det typisk være den helt almindelige opsparing/frie depot, du skal vælge. Investerer du nogle af pengene mere forsigtigt, primært i obligationer eller brede aktiefonde, kan du vælge nogle, der er kapitalindkomstbeskattet og opgøres som lagerbeskatning (dvs. hvert år). Med en almindelig opsparing/frit depot er du ikke underlagt særlige begrænsninger og kan tilmed frit vælge den billigste bank og fonde.

Der er flere veje, du kan gå. F.eks. kan du enten købe en enkelt investeringsforening, som har netop den omtalte beskatning, eller du kan vælge at gøre brug af en online robot-løsning. De fleste af disse har samme beskatning, men du skal selvfølgelig være grundig i din research. Og så skal ud være opmærksom på, at det frie depot kræver indberetning på barnets årsopgørelse. Ved aktiesparekonto betales skatten på den tilknyttede konto, ligesom PAL-skatten på en pension.

 

Find din rette kombination

Hvilken kombination, der er bedst, afhænger af den enkeltes situation. Men start med at benytte børneopsparingen, og når du rammer beløbsgrænsen her, skal du overveje de supplerende to muligheder, almindelig opsparing/frit depot og aktiesparekonto.

Tag stilling til risikovillighed, tidshorisont og skatteforhold, og find så den kombination, der passer bedst til din situation – du får overblik over de tre muligheders fordele og ulemper i det medfølgende skema.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg