Værdiansættelse

Kolde tal og varme følelser

 

Det med at sætte kroner og øre på et livsværk er lidt af en hurdle for ejerlederen, og det forstår jeg til dels godt”, fortæller Morten Egholm Alsted, partner og statsautoriseret revisor i Beierholm, og tilføjer: ”Det er jo kolde tal og varme følelser, der bliver blandet sammen her, og det kan måske forklare, at så mange tøver med at sætte processen i gang.” 
 

Beierholm-Morten-Egholm-Alsted-977x550.jpg
Statsaut. revisor Morten Egholm Alsted

Alt for mange ved ikke, hvad deres virksomhed er værd

Blot 25% af de ejerledere, der forventer at generationsskifte eller sælge inden for de næste to år, ved hvad deres virksomhed er værd. Det afslører tal fra Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS. Men før eller siden skal der sættes en pris på virksomheden – uanset om det er familien eller en køber udefra, der skal tage over.

Værdien er den pris, køber og sælger bliver enige om

I sidste ende er handelsprisen for en virksomhed den pris, som en sælger og køber, der er uafhængige af hinanden, kan enes om at handle til. Men for ikke at forhandle ud fra mavefornemmelser alene, er det nødvendigt at have et realistisk udgangspunkt, nemlig en værdiansættelse af virksomheden. Ikke blot af inventar, maskiner og andre aktiver – med mindre målet er at lukke virksomheden og sælge den i stumper. 

Beierholm frugtordning.jpg


Værdiansættelse er et godt sted at starte

Faktisk er værdiansættelsen et godt sted at starte – og gerne i så god tid som muligt. ”De virksomheder, der arbejder aktivt med en strategi for salg eller generationsskifte og i den anledning får værdiansat virksomheden, oplever fx et generationsskifte som en langt mere overskuelig proces”, fortæller Ellen Mølgaard Korsager fra Center for Ejerledede Virksomheder.

Værdiansættelsen giver tryghed – Ellen Mølgaard Korsager uddyber: ”Det handler bare om at få taget skridtet, og her er det godt at få revisor med på banen. Revisoren kender virksomheden og ejerlederen godt og kan være med til at udarbejde et beslutningsgrundlag, der ikke er baseret på mavefornemmelse.” 

Hvad giver en virksomhed værdi?

Det, som en køber vil betale for, er indtjeningsevnen. Hvis en virksomhed ikke giver et overskud, der er større, end hvad køberen kan få i obligationsrenter + lønarbejde, har virksomheden i princippet ingen værdi. Men der er mange faktorer, som påvirker værdien, bl.a.:

 • Virksomhedens fremtidsudsigter (trusler og muligheder)
 • Værdi af særlige rettigheder, varemærker, patenter, licensaftaler etc.
 • Afhængighed af nuværende ejer/leder (netværk, fagligt omdømme)
 • Virksomhedens generelle omdømme/goodwill
 • Stabiliteten af indtjeningen
 • Afhængighed af enkeltkunder eller leverandører
 • Renteniveauet.

Læs om finansiering af generations- og ejerskifte her.

Beierholm_vaerdiansaettelse.jpg

Værdiansæt virksomheden

når du vil:

 • Generationsskifte
 • Sælge din virksomhed
 • Købe en virksomhed
 • Rejse kapital

Nogle ejerledere tøver med at værdiansætte deres virksomhed, fordi de forventer, det er både besværligt og dyrt. Og det kan være omstændeligt, men det afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet – og hvor detaljeret man ønsker værdiansættelsen.

 

Beierholm Virksomhedsvurdering

Få din virksomhed vurderet på et par timer

For at gøre værdiansættelse nemmere har Beierholm i samarbejde med match-online.dk udviklet værktøjet Beierholm Virksomhedsvurdering. Dermed tager det kun et par timer at beregne virksomhedens værdi med udgangspunkt i virksomhedens historiske data og fremtidige forventninger. Værdiansættelsen kommer i en rapport på 12 sider, der desuden giver overblik over virksomhedens vigtigste regnskabstal og en branchesammenligning.

Beierholm rådgivning og revision 26


Både ved køb og salg af virksomhed

Du kan også få en hurtig vurdering af en anden virksomhed – for eksempel en virksomhed, du overvejer at købe, én du vil samarbejde med eller måske sælge til. Derfor er Beierholm Virksomhedsvurdering et nyttigt redskab for ejerledere og selskaber, der ønsker at sælge eller købe en virksomhed, eller hvis du vil rejse kapital til fremtidig vækst eller skalering. 

Et troværdigt grundlag at arbejde videre med

Beierholm Virksomhedsvurdering er ikke eksakt videnskab – som nævnt er virksomhedens reelle værdi det beløb, en uafhængig køber vil betale for den. Men du har stor gavn af værdiansættelsen. Den giver de kolde tal, som dine følelser kan forholde sig til: ”Som virksomhedsejer får man et troværdigt grundlag at arbejde videre med. Køb og salg af virksomhed er jo en proces, hvor der er mange knapper at skrue på. Vurderingen kan være med til at give et billede af, hvor vi kan sætte ind for eksempelvis at øge virksomhedens værdi yderligere frem mod et salg. Det kan med andre ord sætte en masse spændende tiltag i gang, som kan give pote på længere sigt” forklarer Morten Egholm Alsted.

Særligt om værdiansættelse ved handel mellem nærtbeslægtede

Som nævnt ovenfor vil en uafhængig sælger og køber finde den reelle handelspris for en virksomhed. Derfor blander skattemyndighederne sig sjældent i de værdier, uafhængige parter handler til. Det gør de til gengæld ved handel mellem parter, der kan have interessesammenfald. For eksempel handel mellem familiemedlemmer eller i forbindelse med omdannelse fra personlig virksomhed til selskab.

Her er skattemyndighederne meget opmærksomme på værdiansættelsen for at sikre, at handelen sker til samme pris som en handel mellem uafhængige parter. Derfor er Beierholm Virksomhedsvurdering også et godt udgangspunkt i denne sammenhæng.

Læs også om succession – skattefri overdragelse – her.

Beierholm Virksomhedsvurdering

Hurtig værdiansættelse af en virksomhed 

Input:

 • XXX Historiske data
 • XXX Forventninger til fremtiden
 • CVR-nr.

Output:

 • Virksomhedens historik
 • Værdiansættelsesmodel
 • Forudsætninger
 • Værdiberegning
 • Følsomhedsoplysninger ift. forudsætninger
 • Branchesammenligning.

 

Skal vi vurdere din virksomhed?

Kontakt os allerede i dag, hvis du vil have beregnet værdien af din virksomhed.
Vi kan fortælle mere om Beierholm Virksomhedsvurdering – og du kan hurtigt få overblik. 

Hvad kan vi hjælpe med?
3 + 2 =
Løs denne simple matematikopgave og indtast resultatet. Indtast f.eks. 4 hvis opgaven er 1+3.