Nye investeringsopgørelser øger indblik i høje omkostninger

Der er formentlig hverken sket de store ændringer i dine vilkår eller dine priser, men pga. de seneste års nye regler fra EU, i form af Mifid 2, skal det nu i højere grad oplyses, hvor meget du betaler for dine investeringsløsninger. 

Disse Mifid 2 regler skal beskytte dig som forbruger, og det betyder, at du for første gang nu får langt mere indsigt i, hvad du faktisk betaler i omkostninger for dine investeringsløsninger. Altså præsenteres du for et langt mere reelt billede af, hvor mange penge du betaler årligt, for at banken varetager dine investeringer.


Din nye omkostningsopgørelse kort fortalt

Selvom den øgede gennemsigtighed omkring priserne i sig selv er et positivt tiltag, er det ikke nødvendigvis munter læsning.  Lad os kort forklare, hvad det er, du kigger på, når du ser din opgørelse over årlige investeringsomkostninger.

Den præcise opbygning af omkostningsfordelingen på din investeringsløsning afhænger af, hvilken udbyder du har. Overordnet er opgørelserne dog delt op, så du har de omkostninger, der bliver trukket direkte på din konto, samlet i en sektion, og i en anden sektion, de omkostninger, der bliver trukket inde i de produkter, som du har i form af investeringsforeninger, fonde, ETF’ere osv.

De to tal lægges til sidst sammen og divideres op i forhold til gennemsnitlig formue over året, og præsenteres som en samlet procenttal.

Nogle af de tal, du ser, vil du derfor allerede have set en gang blive trukket på din konto, mens andre har været tilbageholdt i dit afkast, og derfor har du, som rigtig mange andre, sandsynligvis ikke lagt mærke til disse. Men det er altså penge, som du kunne have fået i form af et højere afkast. 

Det nye er derfor, at du nu i kroner og ører får vist, hvad du reelt set betaler, når alle omkostninger regnes med. 


De høje omkostninger kan reduceres markant

Den dårlige nyhed i denne sammenhæng er, at du formentlig vil blive negativt overrasket, når du går din opgørelse igennem. Vi har allerede oplevet, at flere har reageret af netop denne årsag, hvilket leder os til den gode nyhed, som er, at du heldigvis kan gøre noget ved det. 

Disse nye omkostningsopgørelser er således en god anledning til at overveje, hvilke andre alternativer, du har for at sammensætte de bedste og billigste investeringsprodukter.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-laptop-grafer


Ifølge Forbrugerrådets guideline, betaler du for meget, hvis du betaler mere end 0,5 pct. i samlede omkostninger. Det er naturligvis en tommelfingerregel, og det er vores erfaring, at du i nogle tilfælde må acceptere en lidt højere pris, hvor 0,75 pct. vil være ok, mens du i andre kan få en lavere pris og opnå omkostninger helt ned på 0,25 pct. 

Ved første øjekast virker en omkostningsminimering på 0,5-1 pct. måske ikke af meget, men det svarer altså til mellem kr. 5.000-10.000,- om året pr. investeret million, og med rentes rente effekten bliver det endnu mere. Så over en årrække, kan det altså blive til mange tusinde kroner – og jo større din opsparing er, jo større bliver besparelsen. I bund og grund handler det om, at du får lov at beholde mere af dit afkast til dig selv.


Tag stilling til din investeringsløsning

Det er i forlængelse heraf værd at huske på, at prisen ikke er det eneste parameter, du skal vurdere dit investerings set-up på. 

For nogle vil det være ok at betale lidt ekstra for en løsning, der er bekvemt og derfor betale relativt dyre omkostninger, mod at man aldrig selv skal gøre noget. 

For andre vil det i stedet være aktuelt at reducere sine investeringsomkostninger og bruge noget af besparelsen til at betale en uafhængig rådgiver for løbende at hjælpe med at optimere sin investeringsløsning. 

Og så vil der også være nogle, som selv vil forsøge at begå sig på investeringsmarkederne uden hjælp fra banken eller andre. Der er ikke noget rigtigt og forkert valg, men det er vigtigt at tage stilling til det og bruge lidt tid på at undersøge forskellene samt de fordele og ulemper, som de forskellige løsninger har.


Invester i dig selv

Sørg derfor at få kigget din nye opgørelse fra banken igennem og vurder så, om dine omkostninger ligger på et rimeligt niveau i forhold til den service og ikke mindst det afkast, du modtager, eller om det er en god ide, at undersøge dine muligheder for at få en bedre og billigere løsning. 

Nye undersøgelser bekræfter endnu en gang, at de dyre aktivt forvaltede løsninger meget sjældent klarer sig bedre end de billigere passive alternativer – og de høje omkostninger er netop en af de afgørende grunde hertil.

Så invester lidt tid og kræfter i dig selv og din investeringsportefølje. Omkostningseffektivisering er en god måde at øge sandsynligheden for et bedre afkast de næste mange år.