Undgå unødige investeringsomkostninger

Omkostningseffektivisering er den eneste risikofri vej til et øget afkast og selv små procentdele kan blive til store beløb over årene. Derfor bør minimering af omkostninger også indgå som en fast del af din samlede investeringsstrategi.

Lad dig ikke begrænse til bestemte produkter

Som formuende er du en attraktiv kunde for bankerne, og faktisk er investering af andres formuer her en af de bedste indtjeningskilder – her er rentabiliteten høj og risikoen lav.

Derfor møder du i bankens rådgivning en uundgåelig interessekonflikt, hvor objektiv rådgivning skal spille sammen med bankens fokus på egne produkter og services. Det er ikke til din fordel og kan afskære dig fra markedets bedste løsninger, mens provisioner og gebyrer efterfølgende tærer på dit afkast. Med årene kan det resultere i betydelige summer, som du går glip af.

Beierholm rådgivning og revision 8

Uvildig rådgivning giver adgang til hele markedet

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning er der naturligvis også omkostninger forbundet med din investeringsløsning, men vores uafhængighed gør det muligt frit at vælge de mest fordelagtige investeringsfonde med de mest attraktive forhold mellem kvalitet og pris.

Selve rådgivningshonoraret er oftest på niveau med eller under bankens, men på grund af de lavere omkostninger på produkterne vil du samlet set opnå en markant billigere investeringsløsning – uden du skal gå på kompromis med kvaliteten, tværtimod.

Beierholm rådgivning og revision 5

Tag kontrol over din økonomiske fremtid

I figurerne her på siden sammenlignes omkostninger ved en typisk løsning via banken i forhold til en løsning sammensat af Beierholm Finansiel Rådgivning.

Figur 1: Omk. niveauets indflydelse på udvikling af formue

Investeringsomkostninger fig1.JPG

Figur 2: Besparelsens effekt på afkast over år

Investeringsomkostninger fig2.JPG

Figur 1 viser, hvilken indvirkning omkostningsniveauet har på dit afkast over en årrække, og det understreger, hvor væsentlig en rolle omkostningerne spiller for dit udbytte.

Betydningen tydeliggøres yderligere i figur 2, hvor det ses, hvilken effekt omkostningsbesparelsen har på samme afkast over 5, 10 og 20 år. En effekt du opnår via uvildig rådgivning fra Beierholm Finansiel Rådgivning.

Figurerne illustrerer altså samme eksempel på to forskellige måder. Forudsætningerne i eksemplet er et depot på 10 mio. med forventeligt afkast på 3,85 pct. med en fordeling på 40 pct. aktier og 60 pct. obligationer svarende til, hvad der kan kategoriseres som en moderat risiko ved en lang tidshorisont.

Bankens ÅOP er 1,15 pct. og i forslaget fra Beierholm Finansiel Rådgivning 0,40 pct.

(Figurerne illustrerer et fiktivt eksempel med to porteføljer, der opnår samme markedsafkast, og hvor den ene portefølje er omkostningsreduceret med 0,75 pct.)

Bestil en gratis investeringsanalyse

Kan dit afkast optimeres? Betaler du for meget i investeringsomkostninger? Med en indledende investeringsanalyse giver vi dig et klart og uvildigt svar på, om der er optimeringspotentiale i din investeringsløsning. Ganske gratis og uforpligtende.

Læs mere om vores investeringsanalyse
Beierholm-Finansiel-Rådgivning-data2

Find mere værdifuld viden om investering i vores artikler