Vi nærmer os fristen for indberetning af årsrapporten 2018

Størstedelen af danske virksomheder følger kalenderåret som regnskabsår, hvor fristen for at indberette årsrapporten 2018 er senest fredag d. 31.05.19.

Hvis virksomheden ikke når at indberette årsrapporten 2018 rettidigt, kan det have konsekvenser:

  • Der udsendes et påkravsbrev i den digitale postkasse i starten af juni 2019 – husk at overvåge den digitale postkasse løbende
  • Hvert medlem af ledelsen – direktion og bestyrelse – kan blive pålagt en afgift på mellem 500 kr. og 3.000 kr., hvis fristen på 8 dage fra påkravsbrevet datering ikke overholdes. Afgiften er personlig og kan ikke afholdes af virksomheden
  • Virksomheden sendes til tvangsopløsning, hvis fristen på 4 uger fra påkravsbrevets da-tering overskrides.

En tvangsopløsning indebærer, at virksomheden sendes til skifteretten med henblik på at blive opløst. Det kan blive en bekostelig affære, da det typisk vil være nødvendigt at involvere revisor og eventuelt advokat, samt eventuelt behov for kapitaltilførsel. 

Vær særlig opmærksom på, at IVS’er under tvangsopløsning nu kræver omregistrering til ApS og dermed kapitalkrav på mindst 40.000 kr.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share