Vælg en grøn firmabil og spar penge i skat

Spar op til DKK 30.000 før skat i 2020

Regeringen har fremsat et lovforslag, som i 2020 vil spare personer, der får stillet en grøn firmabil til rådighed, op til DKK 30.000 før skat i 2020. Skattebesparelsen vil udgøre DKK 1.867 pr. måned.

Med det fremsatte lovforslag (L90 2019/20) gives der til personer, der får stillet en firmabil til rådighed af deres arbejdsgiver i 2020, en skatterabat på op til DKK 30.000 før skat, svarende til ca. DKK 16.800 efter skat.

Formålet med lovforslaget er at styrke markedet for klima- og miljøvenlige biler.

Skattemæssige ændringer

Skattebesparelsen opnås ved, at en medarbejder i perioden 1. april 2020 til og med 31. december 2020 får stillet en el-, pluginhybrid eller brændselscelledrevet bil til rådighed. I sådanne tilfælde skal der ske beskatning efter LL § 16, stk. 4. 

Ordningen ophører d. 1. januar 2021, medmindre der inden da politisk vedtages en forlængelse af ordningen.

Reelt udgør nedsættelsen i skattepligtig værdi årligt DKK 40.000 før skat, men da det kun er muligt at opnå besparelsen i 9 måneder af 2020, udgør nedsættelsen i skattepligtig værdi reelt DKK 30.000 før skat.

Det har ingen betydning, om bilen er leaset eller købt.

Skattebesparelsen kan opnås både for allerede erhvervede eller leasede firmabiler samt biler, der erhverves efter d. 1. april 2020.

Ordningen medfører lidt administrativt arbejde for arbejdsgiveren, idet det kræves, at der sker genberegning pr. 1. april 2020 samt ændring af beskatningsværdien i lønsystemet tilbage til den oprindelige værdi pr. 1. januar 2021.

Eksempel på skattebesparelse for en topskatteyder

 

DKK

Nyvognspris

400.000

 

 

Skattepligtig værdi før miljøtillæg

95.000

Miljøtillæg

990

Årlig skattepligtig værdi før rabat

95.990

Nedsættelse, jf. L90 2019/20

-40.000

Årlig skattepligtig værdi efter rabat

55.990

 

 

Beskatningsværdi pr. mdr. før rabat

7.999

Beskatningsværdi pr. mdr. efter rabat

4.666

Nedsættelse

3.333

 

 

Effektiv skattebesparelse pr. måned

1.867

Afgiftsmæssige ændringer

Lovforslaget indeholder desuden udsættelse af forhøjelsen i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler til 1. januar 2021.

Det indebærer, at de i 2019 gældende satser videreføres i 2020.

Registreringsafgiften for elbiler og pluginhybridbiler bliver også i 2020 med en sats på 20% og det særlige fradrag på DKK 40.000.

Den planlagte stigning i afgiften til 40% og bundfradrag på DKK 77.500 er annulleret.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2020, men på grund af lovforslagets sene fremsættelse vil der skulle betales registreringsafgift efter den højere sats i januar måned, som senere bliver refunderet.

Afslutning

Kontakt din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share