Støtteordning for faste omkostninger forlænges

COVID-19: Støtteordning for faste omkostninger forbedres og forlænges til den 31. oktober

Den almindelige støtteordning for faste omkostninger udløb den 8. juli 2020, og blev i juli 2020 erstattet af en målrettet støtteordning for faste omkostninger for virksomheder, der fortsat efter den 8. juli 2020 er hårdt ramt af COVID-19-relaterede restriktioner. 

Denne målrettede ordning var gældende for perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 – og det er den, som altså nu forlænges til og med den 31. oktober 2020. 

Samtidig er aftalt en række forbedringer, som blandt andet har betydning for underleverandører til aflyste arrangementer, underleverandører til tvangslukkede virksomheder, virksomheder med udenlandske kunder samt natklubber og diskoteker, som fortsat er tvangslukket.

Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger omfatter nu perioden fra den 9. juli 2020 til den 31. oktober 2020 og har til formål at kompensere virksomheder, der er særligt hårdt ramt af en eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Følgende forbedringer af den eksisterende målrettede støtteordning for faste omkostninger er aftalt:

a) Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder: Kravet om, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder eller rejser til restriktionsramte destinationer, udgår. Det betyder, at for eksempel et hotel eller en luftfartsvirksomhed ikke længere behøver at dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder.  

b) Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer: Selve det aflyste arrangements karakter bliver udslagsgivende for underleverandørens mulighed for at opnå kompensation i den forlængede ordning. Dermed vil det være muligt at opnå kompensation for virksomheder, uanset at arrangøren eksempelvis er en kommune. Det vil være til gavn for underleverandører af f.eks. lyd og lys, som leverer til begivenheder arrangeret af kommuner eller andre offentlige aktører. 

c) Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde åbent: Der indføres mulighed for, at natklubber, diskoteker og lignende kan få kompensation for varer, hvor holdbarheden udløber i den forlængede kompensationsperiode. Det kan for eksempel være beholdninger af uåbnede øl og sodavand.

d) Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til tvangslukkede virksomheder: Der indføres mulighed for kompensation for faste omkostninger efter trappemodellen til underleverandører til virksomheder, der er omfattet af forbud om at holde åbent, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse. Det vil betyde, at virksomheder, der leverer services og varer til natklubber m.v., som indirekte rammes af forbuddet, vil kunne kompenseres for en del af deres faste omkostninger. Det vil for eksempel omfatte dørmænd.

Disse forbedringer indføres med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 9. juli 2020.

Praktiske forhold omkring ansøgning for forlængelsesperioden kendes endnu ikke, men information om det må forventes fra Erhvervsstyrelsen i nær fremtid.

Det er en del af aftalen, at støtteordningen kan forlænges frem til den 31. december 2020, hvis restriktionerne fortsat gælder efter den 31. oktober 2020.

Hent nyheden som printvenlig pdf her

Vi hjælper gerne

Hvis du skal have hjælp til ansøgningen, står vi i Beierholm klar med kompetent rådgivning for dig og din virksomhed. 

Find din nærmeste revisor her

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share