Spørgsmål og svar om coronavirus og regnskab

Spredningen af coronavirus (COVID-19) vil få direkte konsekvenser for mange regnskaber, som skal aflægges i de kommende måneder. Vi har samlet en række spørgsmål og svar om for sen indsendelse af årsrapporten samt om indtægter og omkostninger, der påvirkes af coronakrisen.

Spørgsmål og svar opdateres løbende (opdateret den 18.03.2020 kl. 13:45).

 

 

 

 


 Spørgsmål


 Svar

Betyder coronakrisen, at fristen for indsendelse af årsrapporten udskydes?

Ja, fristen for indsendelse af årsrapport er med virkning fra den 18. marts 2020 forlænget for virksomheder med flere end 10 ejere, men kun hvis virksomheden ikke allerede har afholdt generalforsamling og ikke kan afholde elektronisk generalforsamling. Konkret betyder det, at årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter, at forsamlingsforbuddet er ophørt.

 

For virksomheder, som ikke har flere end 10 ejere, gælder de almindelige frister for indsendelse af årsrapporter fortsat.

Skal ledelsen betale afgifter, hvis årsrapporten indsendes for sent?

Ja, indtil videre gælder den almindelige frist på 8 dage efter udsendelse af påkravsbrev fra Erhvervsstyrelsen. Alle virksomheder, der indberetter senere end den ordinære frist, vil modtage en rykker fra Erhvervsstyrelsen.

 

Det vil fremgå af rykkeren, at virksomheder, der har over 10 ejere og derfor er omfattet af reglerne om længere indsendelsesfrist, skal meddele det til Erhvervsstyrelsen inden en nærmere angiven frist.

Skal de negative effekter af coronavirus behandles som ekstraordinære poster i resultatopgørelsen?

Nej, begrebet ”Ekstraordinære omkostninger” findes ikke længere i årsregnskabsloven. Alle poster indregnes under de ”almindelige” poster i resultatopgørelsen.

Skal de negative effekter af coronavirus oplyses som særlige poster i noterne?

Det vil være relevant i mange tilfælde, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder. Væsentlige nedskrivninger forårsaget af coronakrisen vil være en særlig post.

Hvordan indregnes modtaget kompensation fra de statslige støtteordninger i regnskabet?

Kompensation indregnes som ”Andre driftsindtægter”. Hvis resultatopgørelsen sammendrages efter årsregnskabslovens § 32, indgår kompensation i posterne ”Bruttofortjeneste” eller ”Bruttotab”.

Kan nettoomsætning indregnes inden balancedagen, hvis der er foretaget levering af en vare til kunden, men installation (som er en del af den samlede leverance) først kan gennemføres efter balancedagen på grund af coronarestriktioner?

Ja, hvis køber har accepteret leveringen, og installationsprocessen er simpel. Ved en kompliceret installationsproces udskydes indregning af nettoomsætningen, til installationen er foretaget og accepteret.

Kan nettoomsætning indregnes før balancedagen, hvis levering udskydes til efter balancedagen efter kundens ønske på grund af coronarestriktioner?

Ja, hvis udskydelsen sker på købers foranledning, efterfølgende levering er sandsynlig, varen er klar til levering inden balancedagen, og sædvanlige betalingsbetingelser gælder. Hvis blot én betingelse ikke opfyldes, udskydes indregning af nettoomsætningen.


Hent printvenlig PDF af nyhedsbrevet her

Se mere om regnskabsmæssige udfordringer ved COVID-19 her.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til indvirkningen af COVID-19 på årsrapporten, er du velkommen til at kontakte din revisor.

 

Læs også

Find samlet information om COVID-19 fra Beierholm her

 

 

 

 

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share