Skattekreditordningen

Iværksætter brevkassen. I uge 47 sætter vi ekstra fokus på de danske iværksættere og fejrer Danmarks iværksætteruge med en brevkasse specielt til iværksættere. Her bringer vi spørgsmål og svar vedr. skattekreditordningen.

Spørgsmål

Kan jeg bruge skattekreditordningen?

Jeg er IT-iværksætter. Mit selskabs eneste aktivitet indtil videre er udvikling af et software-system. Jeg udvikler selv og har desuden hyret en freelance udvikler. Jeg har budgetteret med udviklingsomkostninger til løn, software og hardware på DKK 1 million pr. år. Selskabet har ingen kunder og derfor ingen indtægter. Jeg finansierer driften af virksomheden med mine egne midler. 

Svar

Skattekreditordningen giver virksomheder mulighed for at få udbetalt den såkaldte ”skattekredit”, opgjort som skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter til forskning og udvikling. Det drejer sig altså om en kontant udbetaling fra Skattestyrelsen. Udbetalingen er maksimeret til skatteværdien af underskud på DKK 25 mio.

Skatteværdien beregnes som selskabsskatteprocenten på p.t 22% af underskuddet.

Idet skatteværdien af underskud udbetales kontant, har du ikke mulighed for at fremføre dette underskud til modregning i virksomhedens fremtidige indtægter. Til gengæld har din virksomhed fået tilført likviditet til finansiering af de fremtidige drifts- og udviklingsomkostninger.

Fradragsberettigede udgifter til forskning og udvikling  

Fradragsberettigede forsknings- og udviklingsomkostninger er udgifter til teknisk og videnskabelig udvikling af nye materialer, produkter og tjenesteydelser, produktionsmetoder og processer. 

Fradragsretten omfatter også løbende udgifter i virksomhedens eget regi, dvs. løn til de relevante medarbejdere og indkøb af materialer, men også udgifter til indkøbt forskning, som udføres af andre. En mindre andel af omkostninger til kontorleje, administrationsomkostninger, rejser og ophold mv. kan indgå i ansøgning om skattekredit.

Du skal dog være opmærksom på, at du som ejerleder må påregne tid til administrative og ledelsesmæssige opgaver. Selvom denne tid formodentlig er begrænset i en nystartet virksomhed, skal du lave en konkret vurdering og ikke medregne din samlede arbejdstid i udviklingsomkostningerne.

Udbetaling af skattekredit

I det konkrete tilfælde, hvor udviklingsomkostningerne beløber sig til .000.000 kr., vil udbetalingen udgøre  220.000 kr. og ske 20. november i året efter regnskabsåret. Følger dit regnskabsår fx kalenderåret 2018, vil dit selskab få udbetalt 220.000 kr. den 20. november 2019.

Inden udbetaling af skattekreditten modregnes virksomhedens skatte-, moms og afgiftsrestancer inkl. morarenter.

Ansøgning og tidsfrist

Anmodning om udbetaling af skattekredit skal indgives til Skattestyrelsen samtidig med selvangivelsen for det pågældende år, dvs. senest 30. juni 2020 for regnskabsåret 2019.  

Det er vores klare opfattelse, at du i det konkrete tilfælde kan opnå fordel af Skattekreditordningen. Din revisor kan hjælpe dig med de undersøgelser og den dokumentation, som du skal lægge til grund for din ansøgning om skattekredit. 

Peter Davidsen
Statsautoriseret revisor, Beierholm

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share