Skærpede regler ved EU-leverancer

Vigtig information

Vi har i vores nyhedsbrev af 4. december 2019 beskrevet de vedtagne harmoniserede regler ved momsfrie EU-leverancer, som trådte i kraft d. 1. januar 2020. De nye regler er beskrevet i Skattestyrelsens Juridiske Vejledning, og reglerne er en skærpelse af de danske momsregler i forhold til dokumentation for momsfritaget varesalg til virksomheder i andre EU-lande.

Vi har efter offentliggørelsen af vores nyhedsbrev været i dialog med Skattestyrelsens juridiske afdeling, idet vi har erfaret, at Skattestyrelsen i en offentliggjort elektronisk vejledning oplyser, at det er valgfrit for en dansk momsregistreret varesælger, hvorvidt denne ønsker at anvende de nye harmoniserede dokumentationskrav eller i stedet anvende de nationale regler for EU-varesalg. Denne valgfrihed fremgår ikke af hverken gennemførelsesforordningen fra EU, som lægges til grund for de nye regler eller af Den Juridiske Vejledning. 

Skattestyrelsens juridiske afdeling har herefter meldt ud, at det er Skattestyrelsens holdning, at der er valgfrihed mellem de nye harmoniserede regler og hidtidig praksis. Skattestyrelsen skriver i den forbindelse, at de nye harmoniserede regler er såkaldte formodningsregler, hvilket betyder, at hvis en dansk momsregistreret sælger kan fremlægge de beviser, som de nye regler lægger op til, så er formodningen, at betingelserne for at kunne sælge til 0-sats er opfyldte. Skattestyrelsen kan dog i konkrete tilfælde afkræfte denne formodning.

Dette betyder i praksis, at hvis en dansk momsregistreret varesælger ikke ønsker at anvende de nye harmoniserede dokumentationskrav, så skal de danske regler for EU-leverancer følges, hvis varerne skal sælges uden dansk moms. 

De danske regler er ikke ændret i forbindelse med ikrafttrædelsen af de harmoniserede dokumentationskrav.

En dansk momsregistreret sælger kan således efter de danske regler sælge varer uden dansk moms til en momsregistreret køber i et andet EU-land, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Sælger har foretaget verifikation af købers gyldige momsnummer, navn og adresse
  • Sælger angiver købers gyldige EU-momsnummer på fakturaen samt oplysning om, at varesalget er sket til ”0-sats”, ”Zero-rated” eller anden angivelse af, at salget er sket uden opkrævning af dansk moms
  • Sælger kan fremlægge dokumentation for gennemførelse af fysisk transport/forsendelse af varerne fra Danmark til et andet EU-land
  • Sælger angiver værdien af varesalget uden moms på momsangivelsens rubrik B-varer
  • Sælger angiver varesalget til systemet EU-salg uden moms (VIES-/listeindberetning).

Har du spørgsmål til dokumentationsreglerne ved salg til andre EU-lande, er du meget velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Skatteafdelingen.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share