Salg af designerlamper medførte beskatning

Skal fritidskræmmere betale skat af deres gevinster?

En afgørelse, som vedrørte en persons køb og salg af designerlamper, giver grund til overvejelser for dem, der interesserer sig for køb og salg af ældre designermøbler eller lignende med henblik på en gevinst. Skattestyrelsen og senere Byretten mente ikke, at der var tale om salg af privat indbo, men virksomhedsdrift, og gevinsterne derfor skulle beskattes.

SKM 2020.21 BR

Sælgeren af lamperne var udlært autoopretter, men havde som følge af sin interesse for danske designerlamper igennem 50 år opbygget en stor samling. Efter manden gik på pension, begyndte han at overveje, hvad der skulle ske med samlingen, som omfattede op mod 100 lamper, hvoraf mange var i sommerhuset og i det private hjem.

Umiddelbart herefter oprettede han en hjemmeside, som efter det oplyste var for at fremvise samlingen for interesserede, som derefter kunne tage kontakt angående priser og salg. Der skete således salg fra hjemmesiden. Herudover anvendte han i en periode også forskellige auktionshuse ved salg af lamperne.

Skattestyrelsen og senere Byretten mente ikke, at salgene kunne anses som skattefrie salg af privat indbo – heller ikke selvom det ved billeder var bevist, at en del af lamperne befandt sig i sommerhuset og i det private hjem. 

Der blev bl.a. lagt vægt på, at salgene igennem tre år indbragte over 1 mio. DKK i omsætning, og at det fremgik af kontoudtog, at han i løbet af de tre år havde fortsat med køb af nye lamper. Herudover viste kontoudtogene køb af lampedele, og han havde faglige forudsætninger for at drive virksomhed med reparation af lamper, som følge af hans uddannelse som autoopretter.

Salgene blev derfor anset for erhvervsmæssig virksomhed, og fordi der ikke var blevet ført et løbende regnskab, blev der opgjort et skønnet resultat, som han var skattepligtig af.

Hvilke overvejelser kan man gøre?

Interessen for danske designklassikere er de seneste år steget, og det betyder, at der kan være store gevinster på videresalg, hvis man har forudsætningerne for at kende klassikerne og f.eks. købe dem billigt på loppemarkeder eller lignende steder.

Erhverves et aktiv, f.eks. et maleri, med henblik på at opnå en fortjeneste ved et videresalg og altså ikke for at have det hængende derhjemme privat, skal fortjenesten som udgangspunkt beskattes. Dette kaldes spekulation og er en undtagelse til hovedreglen om, at gevinster ved salg af aktiver ikke beskattes.

Normalt ser man det inden for bestemte typer af aktiver, men i en tid hvor der er stor omsætning i designermøbler og andre klassikere inden for brugskunst, kan sådanne aktiver også blive omfattet og anset som enten skattepligtig spekulation eller erhvervsmæssig virksomhed. 

Det betyder ikke, at alle videresalg af designklassikere med gevinst er skattepligtige. Men har man løbende designklassikere eller loppefund til salg på f.eks. Instagram eller via Marketplace på Facebook, som endda viser tidligere opslag, kan der være risiko for, at eventuelle fortjenester bør beskattes.

I disse tilfælde kan der med fordel føres regnskab med anskaffelsessummerne og udgifterne til f.eks. reparation, således man undgår, at Skattestyrelsen skal foretage et skøn over udgifterne med risiko for, at dette bliver lavt.

Afslutning

Kontakt din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til videresalg af designklassikere, kunst eller lignende, som ikke er anskaffet som privat indbo.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share