Sådan undgår du beskatning af fri bil

- hvis bilen kun anvendes en del af året

Det kan være tillokkende at undgå beskatning af fri bil. Det er f.eks. muligt at undgå beskatning af fri bil i vinterperioder, uden at bilen skal sælges, eller leasingkontrakten ophæves. 

Udgangspunktet er, at man skal beskattes af fri bil, så længe man har bilen til rådighed. Bemærk, at det er rådigheden, man beskattes af og ikke den faktiske anvendelse. Det betyder f.eks., at man skal beskattes af to biler, hvis man har rådighed over begge biler. 

I praksis er det vanskeligt at dokumentere, at man ikke har haft firmaets bil til rådighed, idet der er opstillet restriktive betingelser hertil.

For at undgå beskatning af fri bil kræves det derfor som hovedregel, at bilen ikke længere er til rådighed, og at personen har fraskrevet sig rådighedsretten skriftligt. Bilen må samtidig ikke på noget tidspunkt være placeret på privatadressen. 

For hovedaktionærer stilles der i praksis endnu strengere krav til at være fritaget for beskatning.

Stilstandsforsikring

Der er dog en effektiv og godkendt metode til at undgå beskatning af fri bil i perioder, hvor bilen ikke anvendes. Dette er typisk aktuelt i forhold til ”sommerbiler”, som ejes af hovedaktionærer. 

Tidligere har det været et krav, at bilens nummerplader skulle afleveres til Motorstyrelsen, samtidig med at bilen skulle stilstandsforsikres.

Skattestyrelsen har dog udsendt et styresignal som opfølgning på en ny byretsdom (SKM 2019.337 BR). I Byrettens dom blev det fastslået, at det er muligt at undgå beskatning af fri bil i en periode, hvor bilen er stilstandsforsikret, bilen er opbevaret på en anden adresse end hovedaktionærens, og hvor bilens nummerplader er afleveret til en forsikringsmægler.

Det nye i forhold til tidligere er, at det nu anses for tilstrækkeligt at aflevere bilens nummerplader til sin forsikringsmægler eller sit forsikringsselskab. 

Med udgangspunkt i styresignalet, er det dog ikke tilstrækkeligt at aflevere de afmonterede nummerplader til f.eks. selskabets advokat eller revisor. Netop dette forhold vurderes dog ikke at være i tråd med dommens præmisser.

Der er af Skattestyrelsen fremadrettet krav til, at

  • Der i husstanden er yderligere personbiler til rådighed, der opfylder husstandens transportbehov
  • Den omhandlede bil er egnet til anvendelse ved varetagelsen af de opgaver, der skal udføres i hovedaktionærselskabets interesse
  • Nummerpladerne til bilen er afmonteret og samtidig afleveret hos forsikringsselskabet, hvori bilen er forsikret eller evt. en forsikringsmægler
  • Bilens forsikring ændres til en stilstandsforsikring
  • Bilen er henstillet en vis distance fra hovedaktionærens private bopæl og i øvrigt ikke benyttes i perioden,

for at det er muligt at undgå beskatning af fri bil i stilstandsperioder. 

Det er ikke et krav, at der i relation til stilstandsperioder er udarbejdet en rådighedsfraskrivelse eller udarbejdet kørebog. De nye opstillede krav i styresignalet, er dog en skærpelse af tidligere praksis. 

Mulighed for genoptagelse

Som følge af udsendelse af styresignalet er det muligt at anmode om genoptagelse helt tilbage i indkomståret 2010, hvis man er blevet underkendt i forhold til deponering af nummerplader. Der er 6 måneder til at anmode om genoptagelse regnet fra og med d. 31. januar 2020. 

Ønsker du at høre mere om styresignalet og dets muligheder, er du velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms Skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share