Omregistrering af IVS

Iværksætter brevkassen. Vi sætter vi ekstra fokus på de danske iværksættere og fejrer Danmarks iværksætteruge med en brevkasse specielt til iværksættere. Her bringer vi spørgsmål og svar vedr. omregistrering af et IVS.

Spørgsmål

Jeg har et IVS, som jeg gerne vil omdanne til et ApS. Hvordan gør man det?

Svar

Et IVS kan ikke omdannes til en anden selskabsform, men det kan omregistreres til et ApS. En omdannelse indebærer, at et selskab skifter selskabsform. Det gør en omregistrering ikke, idet IVS’er er en særlig type ApS’er.

Omregistrering fra IVS til ApS kræver en egenkapital i selskabet på minimum DKK 40.000 og som udgangspunkt en erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er til stede i virksomheden.

Krav om egenkapital

Det er et ubetinget krav, for at et IVS kan omregistreres til et ApS, at kapitalen udgør mindst DKK 40.000 Hvis kapitalen ikke udgør mindst DKK 40.000, skal du derfor i forbindelse med omregistreringen gennemføre en eller flere transaktioner, som bringer kapitalen op på mindst DKK 40.000, det kan fx lade sig gøre ved at ejeren af selskabet komme med friske penge til selskabet eller overføre et aktiv til selskabet (apportindskud). 

Revisorerklæring

Hovedreglen er, at en omregistrering af et IVS til et ApS kræver en ”omregistreringserklæring”, med mindre følgende betingelser alle er opfyldt:

  • IVS’ets seneste årsregnskab skal udvise en selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapitalen, på mindst DKK 40.000
  • Årsregnskabet skal være forsynet med en revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang uden modifikationer af konklusionen (forbehold)
  • Årsregnskabets balancedag må ikke ligge tidligere end 5 måneder forud for beslutningen om omregistrering
  • Det centrale ledelsesorgan skal på CVR.dk senest samtidig med, at beslutningen om omregistrering registreres eller anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen, offentliggøre en erklæring om, at kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet
  • Årsregnskabet skal være godkendt på generalforsamlingen forud for beslutningen om omregistrering.

Hvis en eller flere af disse betingelser ikke er opfyldt, skal du bruge en erklæring fra en godkendt revisor for at kunne omregistrere dit IVS.

Tidsfrist for omregistrering – og konsekvenser ved at lade være

Du skal senest have omregistreret dit IVS til et ApS den 15. april 2021. Husk, at en omregistrering af et IVS til et ApS først har retsvirkning fra det tidspunkt, hvor omregistreringen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis du ikke får omregistreret dit selskab rettidigt, kan Erhvervsstyrelsen sende dit IVS til tvangsopløsning, og dette vil formentlig ske relativt hurtigt efter tidsfristens udløb.

Tag fat i din revisor i tide eller brug kontaktformularen her på siden. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, hvad der er den rigtige løsning for din virksomhed, og vi kan selvfølgelig også hjælpe dig med praktisk at omregistrere dit selskab. 

Thomas Nic. Nielsen
Statsautoriseret revisor, Beierholm

 

>> Læs flere spørgsmål og svar fra iværksætterugen

Afskaffelse af IVS'er

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share