Nye regler for beskatning af leasingbiler på vej

Skal du lease din nye firmabil før d. 1. februar 2020?

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som vil ændre reglerne for beskatning af leasingbiler. Lovforslaget udspringer af finansloven for 2020.

Begrebet ”nyvognspris” er et relevant og aktuelt begreb i relation til emnet fri bil. Dette er understreget i flere aktuelle afgørelser og domme de senere år. 

Nyvognsprisen har betydning for, hvilken værdi den ansatte skal beskattes af. 

Østre Landsret fastslog i sommeren 2019 (SKM 2019.338 ØLR), at begrebet ”nyvognspris” indtil nu har været behandlet forkert i praksis og i strid med intentionerne med loven. Dommen fra Østre Landsret omhandlede dog kun købte firmabiler.

I forbindelse med finansloven for 2020 har regeringen dog nu udsendt et lovforslag i høring, som gør, at beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler også påvirkes.

De tidligere regler

Hidtil har den ansatte haft gavn af, at leasingselskaberne ofte kan opnå store flåderabatter, idet arbejdsgiveren har kunne anvende leasingselskabets købspris som beskatningsgrundlag.

I 2017 blev registreringsafgiftsloven ændret, således der er krav til, at leasingselskaberne skal genberegne registreringsafgiftsgrundlaget 4 måneder efter første indregistrering. Dette skal ske for at sikre, at registreringsafgiftsgrundlaget bliver beregnet ud fra niveauet for tilsvarende køretøjer på markedet uanset den oprindelige indkøbspris, så spekulation kan undgås.

Der har dog ikke været krav til, at dette nye genberegnede grundlag skulle anvendes i forbindelse med opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Her kan det oprindeligt opgjorte beskatningsgrundlag ved 1. indregistrering anvendes. 

Nye regler på vej

Med udsendte lovforslag i høring ønskes det sikret, at den genberegnede afgiftspligtige værdi efter 4 måneder også skal anvendes som beskatningsgrundlag.

På den vis sikrer lovgiver, at det ikke er muligt at spekulere i, om bilen indregistreres til en lav værdi, for derefter i forbindelse med genberegningen af registreringsafgiftsgrundlaget at opnå en højere værdi, som ikke skal anvendes i relation til beskatningen af fri bil.

Dette betyder, at der vil være situationer, hvor en leasingbil i de første 4 måneder har ét beskatningsgrundlag og efter genberegningen opnår et andet – og formentligt højere beskatningsgrundlag. I situationer, hvor den genberegnede værdi er lavere, sker der ikke korrektion af beskatningsgrundlaget.

Det bemærkes endvidere, at det fremgår af udsendte lovforslag i høring, at det forudsættes, at den genberegnede værdi er udtryk for bilens markedsværdi med to uafhængige parter. Der skal ikke ske regulering af beskatningsgrundlaget for de første 4 måneder, efter der er foretaget genberegning.

Lovændringen forventes at få betydning for leasingbiler, der stilles til rådighed fra og med d. 1. februar 2020 og gælder kun nye leasingbiler.

Hvad kan jeg gøre?

Når eller hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil der principielt ikke længere være forskel på beskatningsgrundlaget mellem købte og leasede firmabiler.

For at sikre sig at man er omfattet af den hidtil gældende ordning, bør det overvejes, om det vil være fordelagtigt at lease og få leveret og få stillet sin nye firmabil til rådighed inden d. 1. februar 2020. 

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Beierholms skatteafdeling eller din daglige revisor i Beierholm. 

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share