Momsrefusion - Storbritannien

Refusion af momsudgifter afholdt i kalenderåret 2019

Sidste frist for at søge om momsrefusion for udgifter afholdt i andre EU-lande for kalenderåret 2019 er onsdag d. 30. september 2020. Dette gælder som udgangspunkt også for ansøgninger om momsrefusion i Storbritannien.

Som bekendt har Storbritannien besluttet at udtræde af EU. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, udtræder Storbritannien af EU d. 31. januar 2020.

Vi må forvente, at den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, bliver vedtaget af det britiske parlament. 

Vi forventer i den forbindelse, at der mellem Storbritannien og EU indgås en aftale om en overgangsordning frem til 31. december 2020, så Storbritanniens udtræden sker over det næste år.

Når Storbritannien udtræder af EU, skal Storbritannien som udgangspunkt anses for et tredjeland i forhold til EU. Dette gælder også i forhold til momsreglerne i EU. 

Tilbagesøgning af moms fra EU-lande foregår elektronisk via TastSelv Erhverv, mens tilbagesøgning fra tredjelande skal ske direkte hos myndighederne i det pågældende tredjeland. 

Vi kan ikke forudsige, hvilke konsekvenser et Brexit har i forhold til danske virksomhedernes tilbagesøgning af moms i Storbritannien.

For at imødegå udfordringer i forhold til momsrefusionsansøgninger i Storbritannien anbefaler vi de af vores kunder, som har afholdt momsbelagte udgifter i Storbritannien i 2019, at oprette en refusionsansøgning i TastSelv Erhverv snarest muligt og senest i løbet af januar 2020.

 

Betingelser for ansøgningen

Det er en betingelse for momsrefusionen, at den danske virksomhed er momsregistreret i Danmark og ikke er eller skal være momsregistreret i Storbritannien.

Hvis ansøgningen foretages inden d. 31. januar 2020, foregår dette elektronisk via TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside. Skattestyrelsen sender herefter ansøgningen videre til myndighederne i Storbritannien, som behandler ansøgningen.

Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår. Vedrører ansøgningen en periode på under et kalenderår, skal momsbeløbet udgøre mindst £ 295. Hvis der indsendes en ansøgning for et helt kalenderår, skal momsbeløbet udgøre mindst £ 35. Der udbetales kun moms af beløb, der overstiger minimumsgrænsen.

Hvilke udgifter?

De typiske udgifter, der kan søges om momsrefusion af, er udgifter til logi, bespisning, repræsentation, transport, brændstof, messer, kongresser, seminarer, kurser m.v. Det er dog fradragsreglerne i Storbritannien, der bestemmer, om der gives momsrefusion.

Ansøgningen skal vedlægges kopier af indscannede fakturaer, hvor beløbet ekskl. moms er over £ 750 (brændstof £ 200).

Hvis ansøgningen om momsrefusion imødekommes af de britiske myndigheder, vil refusionsbeløbet blive udbetalt til ansøgerens bankkonto.

Afslutning

Skatteafdelingen hjælper naturligvis gerne med at få oprettet ansøgninger via TastSelv.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share