Moms ved salg af bygninger til nedrivning - NYT

Styresignal om genoptagelse (i høring)

Virksomheder, der har betalt moms ved salg af bygninger til nedrivning - efter Skattestyrelsens tidligere praksis - kan rette krav om tilbagebetaling af uberettiget betalt moms, hvis momsbetalingen har været til ugunst for virksomheden. 

Når styresignalet udsendes i endelig udgave, kan krav om tilbagebetaling fremsættes over for Skattestyrelsen.

Vi følger naturligvis sagen nøje og udsender ny information, når Skattestyrelsens endelige styresignal foreligger.

Sagen kort

Som vi tidligere har skrevet, tabte Skatteministeriet den 4. september 2019 momssagen mod KPC Ejendomme i spørgsmålet om, hvorvidt en bygning, der sælges med henblik på nedrivning, anses for en momsfri ”gammel” bygning eller en momspligtig byggegrund.

EU-Domstolen slog fast, at salg af en fuld funktionsdygtig bygning, der sælges med henblik på nedrivning, er momsfritaget, på betingelse af at sælger ikke medvirker til nedrivningen.

Genoptagelse

Virksomheder, der har opkrævet moms som følge af Skattestyrelsens hidtidige praksis, kan anmode om tilbagebetaling af salgsmoms, hvis momsbetalingen har været til ugunst. 

Tilbagebetaling af momsen indebærer, at fratrukket salgsmoms skal reguleres hos sælger som følge af det momsfritagne salg. Eventuelle momsreguleringsforpligtelser skal også opgøres og indbetales.

Styresignalet åbner desuden muligheden for, at senere omsætningsled – det vil sige en køber – kan ansøge om tilbagebetaling af den uberettiget opkrævede moms direkte hos Skattestyrelsen. Det betinger dog som udgangspunkt, at aftalegrundlaget mellem sælger og køber ikke giver køber mulighed for at rette krav mod sælger.

Styresignalet giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse tilbage til 24. juni 2014

Det vil sige, at momsgrundlaget kan ændres helt tilbage til den momsperiode, der omfatter 24. juni 2014, dvs. momsperioder startende med:

  • 1. halvår 2014 for virksomheder, der afregner moms halvårligt
  • 2. kvartal 2014 for virksomheder, der afregner moms kvartalsvist
  • Juni måned 2014 for virksomheder, der afregner moms månedsvist.

Afsluttende bemærkninger

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed ved spørgsmål - og med rådgivning og assistance i forbindelse med eventuelle tilbagebetalingskrav.

Kontakt derfor din revisor eller skatteafdelingen i Beierholm for yderligere oplysninger.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share