Moms ved handel med udlandet 2020

En praktisk vejledning

De grundlæggende regler for virksomheders køb og salg af varer og ydelser over landegrænserne indebærer, at fakturaen som altovervejende hovedregel skal udstedes uden moms, og at køberen skal betale momsen i sit hjemland.

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldte, for at der kan købes og sælges uden moms.

Der er særlige regler i forhold til den dokumentation, der skal foreligge ved salg af varer og ydelser til udlandet.

Formålet med denne information er at give en praktisk anvendelig vejledning om den momsmæssige behandling ved grænseoverskridende handel med varer og ydelser mellem virksomheder, herunder at give anvisning på hvordan indberetningerne skal foretages til Skattestyrelsen.

Vejledningen beskriver ikke momsreglerne for salg af varer og ydelser til private aftagere i udlandet.

Såfremt du får behov for yderligere rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vejledningen kan hentes her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share