Lønkompensation – øgning af satser

Ny aftale på plads om lønkompensation. Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Med dagens aftale forhøjes støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job. 

Det maksimale støtteniveau øges til DKK 30.000 pr. måned.

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. DKK 23.000 og DKK 26.000 til DKK 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. 

Staten vil fortsat finansiere 75% af lønnen for funktionærer og 90% af lønnen for ikke-funktionærer. 

Øvrige betingelser for lønkompensationsordningen følger den nuværende lønkompensationsordning, som er aftalt den 14. marts 2020. Læs mere i dette nyhedsbrev om Lønkompensation.

Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau. De allerede udbetalte beløb vil blive efterreguleret. Nærmere info vil følge.

Læs også

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share