Indberetninger fra udlandet

Skattestyrelsen sender meddelelser ud

I disse dage får borgere en meddelelse fra Skattestyrelsen i deres skattemapper om indberetninger fra udlandet vedrørende indkomståret 2017.

Dette skyldes, at der er indgået nye globale aftaler om udveksling af informationer mellem skattemyndighederne.

Såfremt man har en konto i udlandet eller værdipapirer, vil den udenlandske skattemyndighed indberette oplysningerne til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen danner ikke automatisk en ny årsopgørelse (2017) ud fra indberetningen, men borgeren anmodes om at tjekke sin årsopgørelse for 2017 og sørge for at medtage oplysningerne, hvis ikke de allerede er angivet.

Er man ikke enig i de oplysninger, som er oplyst til Skattestyrelsen, skal man kontakte den udenlandske myndighed, som har indberettet oplysningerne.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share