Hjælpepakke til SMV-virksomhederne

(Opdateret den 23. marts 2020)

Regeringen fremlægger lovforslag, som udskyder betaling af moms og B-skatter

Regeringen er nu klar med endnu et forslag til en økonomisk håndsrækning – denne gang til de danske små- og mellemstore virksomheder. Forslaget udskyder betalingsfristerne for kvartals- og halvårsmoms og B-skattebetaling.

Tidligere vedtaget hjælpepakke

Spredningen af Corona-virus medfører til stadighed større og større økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. 

Regeringen har tidligere udtalt, at der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko for et egentlig tilbageslag i økonomien.

I weekenden fremsatte regeringen et lovforslag med 3 konkrete initiativer, som skal hjælpe danske virksomheder. Initiativerne er lempeligere betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, udskydelse af momsafregning for virksomheder på månedsafregning samt mulighed for selskaber for at nedsætte acontobetaling af selskabsskat. Læs mere i vores nyhedsbrev her

Nye initiativer for SMV’er

Også de mange små og mellemstore virksomheder i Danmark og deres medarbejdere er under pres som følge af Corona-virusset. 

Derfor foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder. 

Forslaget ventes at forbedre likviditeten for små virksomheder med ca. 15 mia. DKK og ca. 20 mia. DKK for mellemstore virksomheder. 

Derudover foreslår regeringen at udskyde fristen for betaling af B-skat. Det gavner især selvstændigt erhvervsdrivende og ventes at øge likviditeten med 5 mia. DKK.

Udskydelse af betaling af B-skat

Regeringen foreslår at udskyde betalingsfristen for B-skat. 

Dette sker som led i et forsøg på at styrke likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende. 

Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat. 

Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Udskydelse af betaling af moms

Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder. 

Det betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. 

Små virksomheder, som afregner moms halvårligt, skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder, som afregner moms kvartalsvist, først skal betale den 1. september i år.

Angivelses- og betalingsfristerne er herefter, som følger:

Virksomheder på kvartalsvis afregning af moms

Momsperiode

Oprindelig ang.- og bet. frist

Bet. frist udskudt til

1. kvt. 2020

2. juni 2020

1. sep. 2020

Virksomheder på halvårs afregning af moms

Momsperiode

Oprindelig ang. - og bet. frist

Bet. frist udskudt til

1. halvår 2020

1. sep. 2020

1. marts 2021

Vigtigt: Man kan vælge at fravige ovenstående ordning og angive kvartals- og halvårsmoms efter de oprindelige frister. Dette vil være en fordel, hvis virksomheden skal have moms tilbage for hhv. 1. kvartal eller 1. halvår. 

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb. 

Det betyder, at eventuel negativ moms som udgangspunkt udbetales senest 3 uger efter, at momsangivelsen er indberettet via TastSelv. Undtagelsen til dette er, hvis virksomheden skylder penge på Skattekontoen, eller hvis Skattestyrelsen ønsker at kontrollere den indsendte momsangivelse.

Afsluttende bemærkninger

Det samlede forslag, jf. ovenfor, behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder. Forslaget forventes vedtaget af Folketinget snarest muligt – forventeligt den 17. marts 2020.

Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse om, at man kan ringe til 7222 1239 for at få besvaret spørgsmål vedr. den kommende hjælpepakke. Desuden kan der findes svar på en række spørgsmål vedr. hjælpepakken her.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share