HASTER - Selvstændige og B-skat

Den ekstraordinære coronakrise får Skattestyrelsen til at åbne et lille vindue for enkeltmandsvirksomheder, som senest fredag skal betale B-skatterate.

Hvis forskudsopgørelsen justeres inden kl. 16 i dag, stoppes skattebetalingen fredag automatisk.

Hvis den personligt ejede virksomhed senest i dag onsdag kl. 16 ændrer i forskudsopgørelsen på skat.dk, og B-skatteraten for marts bliver mindre eller falder væk, sker der ingen opkrævning i forhold til Betalingsservice på fredag. 

I dén situation vil Skattestyrelsen sikre, at der ikke bliver trukket B-skat fra virksomhedens bankkonto. Hvis virksomheden skal betale et mindre beløb, vil Skattestyrelsen i stedet sende et indbetalingskort, der skal betales.

Indbetalinger for evt. senere måneder af året vil derimod automatisk igen blive trukket efter virksomhedens eksisterende aftale med Betalingsservice.

Men hvis virksomheden først i morgen, torsdag 19. marts 2020, ændrer i forskudsopgørelsen, sker førnævnte ændring ikke automatisk. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil i dén situation blive trukket på virksomhedens konto. Betalingen kan dog undgås, hvis virksomheden helt sletter betalingsaftalen. Sker dette – at betalingsaftalen slettes - vil efterfølgende B-skatterater først blive trukket, når virksomheden igen aktivt opretter en ny betalingsaftale hos bank eller pengeinstitut.

Hvis et tredje scenarie gør sig gældende; at virksomheden undlader at slette betalingsaftalen, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det for meget betalte beløb bliver tilbageført. Medmindre virksomheden har restancer, som først modregnes, inden en tilbageførsel kan ske.

Det bemærkes, at april og maj allerede er betalingsfrie måneder med Folketingets vedtagelse af en hjælpepakke tirsdag 17. marts. Det berøres naturligvis ikke af ovenstående.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share