Fristen for indsendelse af årsrapporter forlænges

Fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen forlænges som forventet med 3 måneder. Fristforlængelsen gælder for virksomheder med balancedag i perioden fra og med d. 31.10.19 til og med d. 30.04.20.

Opdateret den 08.04.20

Vi har tidligere orienteret om, at Folketinget for nylig har vedtaget et lovforslag, der giver mulighed for at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Loven indeholder ikke i sig selv en fristforlængelse, men giver Erhvervsministeren mulighed for at udstede en bekendtgørelse, hvor en længere frist kan fastsættes. Ministeren har nu udstedt denne bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft d. 08.04.20 og gælder frem til d. 01.01.21, hvor den automatisk bortfalder.

Fristforlængelsen – en oversigt

Fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen forlænges som forventet med 3 måneder. Fristforlængelsen gælder for virksomheder med balancedag i perioden fra og med d. 31.10.19 til og med d. 30.04.20.

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C med kalenderåret som regnskabsår betyder dette, at årsrapporten for 2019 skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest d. 31.08.20.

Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over, hvornår årsrapporten senest skal indsendes til Erhvervsstyrelsen for virksomheder med forskellig balancedag. Tabellen omfatter alene virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C – ikke virksomheder omfattet af regnskabsklasse D.

Vær opmærksom på, at årsrapporten fortsat under alle omstændigheder skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen på generalforsamlingen. 


Balancedag

Hvornår skal årsrapporten senest 
indsendes til Erhvervsstyrelsen?

31.10.19

30.06.20 (normalt 31.03.20)

30.11.19

31.07.20 (normalt 30.04.20)

31.12.19

31.08.20 (normalt 01.06.20) *

31.01.20

30.09.20 (normalt 30.06.20)

29.02.20

02.11.20 ** (normalt 31.07.20)

31.03.20

30.11.20 (normalt 31.08.20)

30.04.20

31.12.20 (normalt 30.09.20)


* 31.05.20 er en søndag. Førstkommende hverdag herefter er mandag d. 01.06.20.
** 31.10.20 er en lørdag. Førstkommende hverdag herefter er mandag d. 02.11.20.

Nærmere om fristforlængelsen

Fristforlængelsen gælder for alle virksomheder (selskaber, erhvervsdrivende fonde m.v.), der i medfør af årsregnskabsloven har pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Fristforlængelsen gælder også for filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Fristforlængelsen gælder generelt. Forlængelsen er således ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har vanskeligheder ved at opfylde indsendelsespligten.

Hvad med vedtægtsbestemmelser?

Bekendtgørelsen indeholder regler, der muliggør, at en virksomhed kan fravige eventuelle vedtægtsbestemmelser, som f.eks. fastsætter et bestemt tidspunkt eller en frist for afholdelse af virksomhedens ordinære generalforsamling.

Hvad med afgifter og tvangsopløsning?

De adfærdsregulerende afgifter, som en virksomheds øverste ledelse bliver pålagt ved for sen indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, vil som konsekvens af fristforlængelsen blive udskudt tilsvarende.

Det samme gælder naturligvis en eventuel tvangsopløsning.

Særligt om elektroniske generalforsamlinger

For selskaber omfattet af selskabsloven (ApS’er, A/S’er, IVS’er og P/S’er) kræver afholdelse af en fuldstændigt elektronisk generalforsamling, hvor kapitalejerne har pligt til at deltage elektronisk og derfor ikke mulighed for at deltage fysisk, en vedtægtsbestemmelse herom og dermed en forudgående generalforsamlingsbeslutning om ændring af vedtægterne.

Bekendtgørelsen indeholder regler, der giver ledelsen mulighed for at træffe beslutning om afholdelse af en fuldstændigt elektronisk generalforsamling, selv om vedtægterne ikke indeholder en bestemmelse herom.

Øvrige forhold

Bekendtgørelsen indeholder særlige regler for følgende typer af virksomheder og selskaber:

  • Virksomheder, der er under rekonstruktionsbehandling efter konkursloven
  • Virksomheder, der genoptages i forbindelse med en konkursbehandling
  • Virksomheder, der skal indsende undtagelseserklæring
  • Virksomheder, der træffer beslutninger om omlægning af regnskabsår
  • Selskaber, der skal genoptages
  • Selskaber, der deltager i en fusion eller spaltning.

Hvis du vil vide mere 

Du er naturligvis som altid meget velkommen til at kontakte din revisor.

HENT PRINTVENLIG PDF AF NYHEDSBREVET HER

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share