Ejerskiftetanker til sommerferien

Ejerskifte og generationsskifte er i disse år et aktuelt tema i 23.000 danske virksomheder. Men selvom mange ejerledere har det i tankerne, er der er stykke vej til at få det ned på papir. Sommerferien er derfor et godt tidspunkt til at blive mere konkret. Vi har samlet en række gode råd, der kan bringe dig videre i processen.

Få en god start

Selvom man kan være sent ude med forberedelserne til ejerskifte, kan man ikke begynde for tidligt. Hos Beierholm har vi vores gang hos mange ejerledede virksomheder. Det er vores erfaring, at jo tidligere vi får taget snakken, des bedre er ejerleder og virksomhed stillet på længere sigt. Det er en erfaring, som deles af Ellen Mølgaard Korsager fra Center for Ejerledede Virksomheder:

”Vi kan se, at de virksomheder, der arbejder aktivt med en strategi for salg eller generationsskifte, oplever fx et generationsskifte som en langt mere overskuelig proces. Så det giver altså en tryghed. Det handler bare om at få taget skridtet.”

Derfor har vi samlet 9 gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med ejerskifte. 

1. Start bagfra 

Start bagfra og tegn et billede af, hvordan din verden ser ud, når ejerskiftet er overstået. Hvem har ideelt set overtaget virksomheden? Er den ført videre i ”din ånd"? Hvor meget har du tjent på salget? Jo mere præcist du kan beskrive drømmescenariet, des bedre forudsætninger har du for at få en god start og realisere drømmen. 

2. Tal med dem, der har prøvet det før 

Mange har været gennem et ejerskifte – som afgående ejerleder, ny ejer, overtagende familiemedlem, bestyrelsesmedlem eller rådgivende revisor. Du har dem måske allerede i dit netværk, så træk på deres erfaringer. Du kan få uvurderlig sparring fra mennesker, der kender dig og din virksomhed. 

3. Søg rådgivning tidligt 

Ekstern rådgivning fra første etape af et ejerskifte er en investering, der betaler sig, da en skæv start kan koste på længere sigt. Dertil kommer, at et generationsskifte er en sammensat proces, der lægger pres på virksomhedens ressourcer. Kompetente rådgivere giver dig tryghed for, at du er på rette spor fra start til slut. 

”Det kan være en stor udfordring for en ejerleder at stå alene med sit livsværk og ikke ane, hvordan man tager fat på et ejerskifte. Ofte er revisoren den person, som ud over ejerlederen selv er tættest på virksomhedens drift og økonomi. Det er derfor helt oplagt, at revisoren spiller en aktiv rolle i generationsskiftet.”

Ellen Mølgaard Korsager, Center for Ejerledede Virksomheder

4. Find den rette arvtager 

Det bliver da i familien. Eller hvad? Har dine børn nu også den uddannelse og erfaring, der skal til for at udvikle forretningen fremover? Kan de? Og vil de? Se hinanden i øjnene, vær realistiske, og overvej alternativer. Få hjælp til at afdække virksomhedens kompetencebehov. 

5. Indsæt en bestyrelse 

Tal viser, at en uafhængigt valgt bestyrelse er godt for generationsskiftede virksomheders økonomi, fordi den løfter kompetencerne og giver øget legitimitet – også over for eventuelle investorer. Bestyrelsen kan fx bestå af erfarne branchefolk, der har erfaring med ejerskifte. De bliver dine uvurderlige sparringspartnere.

6. Læg en tidsplan – og giv plads 

God tid og planlægning er alfa og omega. Det tager tid at modne en virksomhed til generationsskifte, ejerskifte eller salg – og det tager tid for nye ledere og medarbejdere at vænne sig til deres nye roller. Læg en plan for, hvordan og hvornår du træder helt ud. Respekter den nye rollefordeling. 

7. Tænk skat ind i planerne 

Beskatning ved ejer- og generationsskifte er et kapitel for sig. De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvordan ejerskiftet er tilrettelagt, og det gælder om at vælge den model, der bedst muligt tilgodeser både dig og virksomheden. Skatteteknisk er ejerskifte en jungle af regler og faldgruber - men også muligheder. 

Beierholm har en af Danmarks største skatteafdelinger med fokus på mindre og mellemstore virksomheder. Sammen med din daglige revisor står kompetente specialister klar til at hjælpe dig.

8. Sæt en realistisk pris 

Værdiansættelsen er et vigtigt moment i ethvert ejerskifte – og er afgørende for, om du og køber finder hinanden. For ejerlederen kan værdiansættelse føles, som om mange års anstrengelser og ofre nu skal gøres op i penge – og det kan føre til urealistiske forventninger. I Beierholm kan du få vurderet din virksomhed på få timer. Så har det et godt grundlag at gå ud fra. Både for din og virksomhedens skyld.

9. Ryd op 

Markedets konjunkturer er du ikke selv herre over, men du er herre i eget hus. Så hold løbende øje med, at virksomheden ikke har unødige omkostninger og for mange penge bundet i investeringer. Gør små og store tiltag, der gradvist øger værdien af din virksomhed. Det får betydning, den dag ejerskifte for alvor bliver et tema. 

Ønsker du en uforpligtende snak om dine ejerskifteplaner? Så er du velkommen til at kontakte os

FAKTA OM EJERSKIFTE

Vidste du, at:

  • 75% mener, at manglende parathed hos ejer er den største barriere for et godt ejerskifte
  • 85% af alle mellemstore virksomheder med flere ejere har en bestyrelse
  • 48% af alle mellemstore virksomheder med én ejer har en bestyrelse
  • 52% forestiller sig et generationsskifte inden for familien
  • 27% af ejerskifter ender med at ske inden for familien.

(Kilde: Axcelfuture og smvportalen.dk)

Læs også

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share