Ejer skulle ikke betale ejendomsværdiskat

Ejendommen var ubeboelig, fordi der ikke var isat køkken og bad

Ejendomsværdiskat af parcelhuse og lign. forudsætter som udgangspunkt, at ejendommen kan anvendes som bolig for ejeren. Selvom alle installationer ikke er helt afsluttede, har praksis tidligere været, at ejendommen har været beboelig. I en nyere afgørelse havde ejeren af en nyopført lejlighed valgt ikke at få installeret køkken og toilet, hvilket Landsskatteretten mente gjorde ejendommen ubeboelig. Ejeren skulle således ikke betale ejendomsværdiskat.

Ejendomsværdiskat betales af ejeren af en lejlighed, en et- eller tofamilieshus eller en blandet ejendom, af den del af den blandede ejendom, som ejeren selv bebor. Ejendomsværdiskatten beregnes på baggrund af ejendommens offentlige vurdering. De offentlige vurderinger har for de fleste ejendomme ikke ændret sig siden 2011/2012, medmindre ejendommen har ændret anvendelse, er blevet ombygget eller lign. 

Nyopførte ejendomme får fastsat en særskilt og ny offentlig vurdering, der herefter danner baggrund for ejendomsværdiskatten.

Afgørelsen

I SKM 2019.276 LSR havde ejeren købt to projektlejligheder, som efter planen skulle lægges sammen til én lejlighed, og der ville således opstå en ny samlet ejendom. Ifm. købet blev det aftalt, at køberen selv skulle isætte køkken, samt at VVS-arbejde alene skulle omfatte fremføring af vand til bruseniche, toilet og håndvask. Køberen ville selv sørge for armaturer, blandingsbatteri og kloset.

Sammenlægningen af lejlighederne trak dog ud og derfor kom der ikke en ny offentlig vurdering, før adskillige år efter ejeren havde købt ejendommen. Da sammenlægningen var færdig, blev der fortsat ikke installeret køkken eller toilet i ejendommen. Skattestyrelsen mente dog, at ejeren siden sammenlægningen skulle betale ejendomsværdiskat af ejendommen, da den herefter måtte være beboelig.

 

Dette var Landsskatteretten ikke enig i, blandt andet med henvisning til, at selvom ejeren selv havde valgt ikke at installere køkken og toilet, så kunne ejendommen ikke anses for at være beboelig.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Når en nyopført ejendom får en off. vurdering, er vurderingsterminen 1/10. Fra 2020 er vurderingsterminen dog 1/1 pga. de nye ejendomsvurderingsregler. Det betyder, at det er ejendommens fremtræden og forhold pr. denne dato, som danner baggrund for vurderingen.

Dette skal ses i sammenhæng med, at den indsendte byggetilladelse ifm. starten af byggeriet som udgangspunkt afsluttes efter et år. Herefter vil ejendommen således blive registreret som færdigbygget og beboelig og ved næste vurderingstermin få en ny off. vurdering. 

Tager et byggeri mere end et år, vil ejendommen således automatisk få en ny offentlig vurdering, selvom ejendommen ikke nødvendigvis er færdigbygget og beboelig på tidspunktet for vurderingsterminen.

Det er her, den nye afgørelse kommer i spil, da det nu er præciseret, at blot fordi ejeren har valgt ikke at installere køkken og toilet, er dette ikke ensbetydende med, at ejendommen kan anvendes som bolig.

Trækker et byggeri ud, bør man sikre sig, at ejendommen ikke er registreret som færdigbygget. Dette gælder også i tilfælde, hvor der sker ombygning, som indebærer byggetilladelse. Afgørelsen kan eventuelt også anvendes i tilfælde, hvor der overtages en ejendom, der trænger til gennemgribende renovering. Hvis man ikke kan flytte ind i ejendommen som følge af manglende køkken og toilet, vil ejendommen formentlig også kunne anses som ubeboelig.

Afslutning

Har du spørgsmål til din ejendomsværdiskat eller ejendomsvurdering er du altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Skatteafdelingen.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share