COVID-19: 4 råd til investorerne nu og her

COVID-19 og de deraf meget urolige finansielle markeder spreder i disse dage frygt og usikkerhed blandt investorer. Skal man sælge ud? Købe op? Eller noget helt tredje?

Nyhed fra Uvildige.dk

Her får du fra Beierholms finansierings- og investeringsspecialister Uvildige.dk fire centrale råd til, hvordan du bør forholde dig til dine investeringer lige nu, velvidende at det i sidste ende altid er en individuel sag.

1: Invester med fornuft, ikke følelser

På kort sigt er markederne præget af ”tilfældigheder” i markedsforstand – nedlukning af samfund, pres på sygehusvæsen, likviditetsmangel, hjælpepakker, rentenedsættelser, og hvad man ellers kan forestille sig, der kommer til at ske verden over i de kommende uger. 

På lang sigt er udviklingen givet ud fra en langsigtet økonomisk vækst, der på sigt nok skal få værdierne op igen. Hvor længe der går, ved vi ikke. Har man tid og råd til at vente, løser tiden problemerne igen og tingene normaliserer sig.

Den helt klare anbefaling til investorer lige nu er at være på vagt, ikke i panik. Kort sagt at investere med fornuft, ikke med følelser. Bevar roen.

2: Fasthold strategien og forsøg ikke på at time markedet

Ingen kan time nedgangen eller for den sags skyld opturen, når den kommer. Men historien fortæller, at der kommer gang i økonomien og markederne igen. 

Derfor er budskabet at fastholde strategien. Det er selvfølgelig vigtigt, at man mærker efter, om ens risikovillighed er intakt. Nedturen kan nemlig sagtens blive værre, før det bliver bedre. 

Hos nogle investorer, vil der naturligvis være ønsker om at sælge fra, men det er vigtigt, at man handler i forhold til sin strategi og som udgangspunkt fastholder denne. På samme måde kan det være svært at købe op i et blodrødt marked, men det er oftest det rigtige at gøre.

Frygten spreder sig hurtigt, lad den ikke tage over. Lad strategien afgøre, hvordan reaktionen skal være. En strategi virker kun, hvis man følger den.

3: Hav fokus på rebalancering

Udgangspunktet er, at man bør rebalancere porteføljen. Når der sker ændringer på de finansielle markeder, medfører det, at fordelingen mellem dine aktiver i porteføljen forskubbes. Det vil sige, at du pludselig ikke har samme fordeling mellem aktier, obligationer og øvrige investeringer, som du startede ud med. 

Du bør derfor rebalancere din portefølje, så fordelingen løbende er i tråd med din strategi. Det hjælper dig med at holde det ønskede risikoniveau og bidrager til et bedre risikojusteret afkast.

I den aktuelle situation med COVID-19 har vi set store fald siden toppen, hvilket også skal ses i sammenhæng med de store stigninger i 2019. Så porteføljen med en god rebalanceringsstrategi har altså løbende flyttet penge fra de mest stigende aktiver og flyttet dem over i de aktiver, som er steget mindst eller ligefrem faldet. Nu er det så tid til at flytte den anden vej, altså fra kontanter og sikre obligationer over i aktier og kreditobligationer.

De investorer, der udnyttede denne strategi i de tidligere kriser som  IT-boblen/11. sep. angrebet, Finanskrisen, Grækenland/Sydeuropa gældskrisen mv., har oplevet mindre udsving i deres porteføljer og har hurtigere tjent tabet hjem igen, når der har været store fald.

Det kan være rebalancering mellem aktier, obligationer, kontanter, ejendomme mv., men det kan også være rebalancering mellem typer af aktier eller geografiske områder. I en periode har især US vækstaktier steget meget ift. især Europæiske valueaktier, hvilket giver mulighed for at rebalancere imellem disse. I praksis gøres det, når man alligevel er ved at rebalancere ovenpå de store fald - og igen ved stigningerne, når de på et tidspunkt kommer.

For at kunne rebalancere kræver det, at man har forskellige typer af værdier i sin formue, således der er noget at rebalancere med. Så en god spredning, den rigtige strategi og fokus på den reelle risikotolerance hos dig som investor, er det vigtigste.

4: Se det som en god anledning til at få sparring om nye muligheder

Situationen gør det til et oplagt tidspunkt at sætte ekstra fokus på sin investeringsløsning og spørge sig selv, om man har det rette setup, eller om der er plads til forbedring. 

Det være sig i forhold til omkostningsniveau og risikoprofil, og så kan den aktuelle situation også præsentere nogle købsmuligheder. Kort sagt kan det være en god ide med et serviceeftersyn af porteføljen, og med optimering for øje.

Hos Beierholm står vi, med vores finansierings- og investeringsspecialister, klar til at hjælpe dig med dine investeringer. Kontakt os for yderligere information.

Kontakt også gerne Uvildige.dk direkte på tlf. 43 58 46 44 eller på mail kontakt@uvildige.dk

 

 

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share