Betaling af skatter og moms udskydes

Ny hastelovgivning indeholder tre initiativer, der skal hjælpe virksomheder i Danmark i forhold til de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af Coronavirus allerede har og vil kunne få.

(Opdateret den 16.03.2020)

Ny hastelovgivning indeholder tre initiativer, der skal hjælpe virksomheder i Danmark i forhold til de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af Coronavirus allerede har og vil kunne få. Bl.a. udskydes betalingsfristerne for moms, A-skat og AM-bidrag midlertidigt.

Baggrund for initiativerne

Spredningen af Coronavirus har økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. De negative økonomiske følger viser sig i stigende grad, blandt andet i form af tabte indtægter fra aflyste rejser, konferencer, sportsbegivenheder, mindre ordreindgang og en generelt lavere aktivitet. 

Regeringen har udtalt, at der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko for et egentlig tilbageslag i økonomien.

Derfor giver regeringen nu en hjælpende hånd til dansk erhvervsliv ved 3 konkrete initiativer:

1. Lempeligere betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

2. Udskydelse af momsafregning for virksomheder på månedsafregning

3. Selskaber kan nedsætte deres acontobetaling af selskabsskat, hvis de forventer faldende indtjening.

Ad. 1: A-skat og AM-bidrag

Der indføres fra og med april længere betalingsfrist for betaling af A-skat og AM-bidrag. De forlængede frister gælder i første omgang april-, maj- og juni-raterne, som er forlænget med 4 måneder:

Store virksomheder

Rate

Oprindelig betalingsfrist

Udskydes til

April 2020

30. april 2020

31. aug. 2020

Maj 2020

29. maj 2020

30. sep. 2020

Juni 2020

30. juni 2020

30. okt. 2020

 

SMV'er
 

Rate

Oprindelig betalingsfrist

Udskydes til

April 2020

11. maj 2020

10. sep. 2020

Maj 2020

10. juni 2020

12. okt. 2020

Juni 2020

10. juli 2020

10. nov. 2020

 


 

Ad. 2: Månedsmoms

Indbetaling af moms for virksomheder, som afregner moms på månedsbasis, får 1 måneds længere kredit vedrørende momsbetaling for marts, april og maj måned:

 

Virksomheder på månedsafregning af moms

Momsperiode

Angivelses- og betalingsfrist

Frist udskydes til

Marts 2020

27. april 2020

25. maj 2020

April 2020

25. maj 2020

25. juni 2020

Maj 2020

25. juni 2020

27. juli 2020

 

Vigtigt: Angivelsesfristerne for moms vedrørende marts, april og maj 2020 er tilsvarende udskudt.

Regeringen har foreslået, at betalingsfristerne for virksomheder, som afregner moms kvartalsvist eller halvårligt også udskydes. Vi informerer nærmere her-om i et særskilt nyhedsbrev. 

Ad. 3: Selskabsskat

Selskaber, som forventer faldende indtjening i 2020, kan vælge at nedsætte acontobetalingerne af selskabsskat, som skal finde sted hhv. 20. marts 2020 og 20. november 2020. 

Afsluttende bemærkninger

Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse om, at man kan ringe til 7222 1239 for at få besvaret spørgsmål vedr. den kommende hjælpepakke. Desuden kan du finde svar på en række spørgsmål vedr. hjælpepakken her.

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Nyhedsbrevet kan hentes i en print-venlig PDF-fil her

 

Læs også

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share